Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 3/2020

Autorzy: ,

Obecny, specjalny numer poświęcamy w całości publikacjom zmarłego w maju sędziego Sądu Najwyższego Tadeusza Szymanka, współzałożyciela EWSPiA oraz jej prorektora. Profesjonalny dorobek sędziego – wybitnego prawnika i wspaniałego wykładowcy – jest niezwykle bogaty; w swych opracowaniach podejmował on wiele istotnych zagadnień prawnych.
Z oczywistych względów niniejszy numer przynosi jedynie skromną część autorskiego dorobku – a dodajmy, że wybór nie był zadaniem łatwym. Pomieszczone tu artykuły oraz wstępy do opracowań książkowych obrazują jednak – taki przynajmniej stawialiśmy sobie cel – jak rozległe miał on zainteresowania badawcze i jak cenny dorobek naukowy po sobie zostawił.

Barbara Bajor
redaktor numeru

30,00