Biblioteka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

Studenci EWSPA mają dostęp do literatury przedmiotu – obowiązkowej i pomocniczej – niezbędnej w procesie nauczania przy pomocy trzech zbiorów bibliotecznych:

1. Biblioteki Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej, zlokalizowanej na parterze w holu głównym budynku Vizja Park, w którym znajduje się administracja EWSPA.

Biblioteka czynna jest w godzinach: Pon-Pt 8:00- 16:00 oraz Sb-Ndz 8:30-16:00.

Wypożyczanie odbywa się poprzez okazanie legitymacji studenckiej EWSPA.

2. Wirtualnej Biblioteki Nauki i Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica (https://academica.edu.pl/search). W celu korzystania z biblioteki, wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem CFPN Academica dostępnym poniżej i wraz z podpisanym oświadczeniem odesłanie skanu na adres mailowy academica@ewspa.edu.pl. Oryginał oświadczenia należy dostarczyć do Uczelni w najbliższym możliwym czasie, osobiście po wcześniejszym umówieniu się z opiekunem w Dziekanacie lub za pośrednictwem poczty/ kuriera. Na podstawie oświadczeń Administratorzy systemu w EWSPA utworzą Indywidualne konta Użytkownika.

3. Biblioteki własnej EWSPA, która dzieli się na dwa księgozbiory: podręczny, zlokalizowany na terenie Ewspa i na zamówienie, zawierający łącznie ponad 2 tysiące pozycji.

Główny nacisk został położony na szeroko rozumiany zakres prawa, od wstępu i teorii prawa, po komentarze i wzory pism, nie zapominając o podręcznikach akademickich. Dostępne są również specjalistyczne wydawnictwa. Tematyka zbiorów jest wynikiem dwudziestoletniego doświadczenia związanego z działalnością dydaktyczną w tej dziedzinie.

W podręcznych zasobach znajdują się głównie pozycje z przedmiotów objętych nauczaniem na kierunku prawo i administracja, a także pozycje z dziedziny ekonomii, psychologii, filozofii, etyki, logiki, politologii, informatyki i wielu innych.

Lista ksiązek

Lp.AutorTytułRok wyd.
1Dariusz CzajkaTeoria sądzenia – tom 3 – Sztuka argumentacji2019
2Andrzej MalinowskiLogika dla prawników2020
3Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr WinczorekWstęp do prawoznawstwa2021
4Edyta Gapska, Joanna StudzińskaPostępowanie nieprocesowe - wyd. 32020
5Dariusz CzajkaTeoria sądzenia - tom 1 - prawda sądowa2005
6Dariusz CzajkaTeoria sądzenia - tom 2 - logiczno-funkcjonalna wykładnia prawa2006
7Dariusz CzajkaTeoria sądzenia - tom 3 - sztuka argumentacji2019
8Jerzy J. WiatrSocjologia polityki - wyd. 72018
9Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał PietrzakHistoria ustroju i prawa polskiego2009
10Krzysztof PałeckiTeoria władzy2021
11red. nauk. K. Równy, J. JabłońskiZasady zrównoważonego rozwoju w prawie i praktyce ochrony środowiska - seminarium naukowe2002
12Jacek P. RosaWpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i środków finansowych Wspólnot Europejskich na rozwój Irlandii po 1 stycznia 1973 roku2004
13Dorota Pietrzyk-ReevesTożsamość starego kontynentu i przyszłość projektu europejskiego2007
14Kazimierz KorzanPostepowanie nieprocesowe1997
15Ewa BieńkowskaPoradnik mediatora1999
16Ewa BieńkowskaPoradnik mediatora1999
17Stanisław HocOchrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych - wybrana zagadnienia2006
18Andrzej MalinowskiRedagowanie tekstu prawnego - wybrane zagadnienia logiczno-jezykowe2006
19Tadeusz Ślipko sjGodziwa obrona sekretu - zagadnienia2009
20red. Anna KądzielRaport o korupcji2007
21Aneta HeliszAplikacje od ogółu do szczegółu - akty normatywne w pigułce2010
22Roman TokarczykWspółczesne kultury prawne2000
23Andrzej SylwestrzakHistoria doktryn politycznych i prawnych - wyd. 31997
24Andrzej SylwestrzakHistoria doktryn politycznych i prawnych - wyd. 31997
25Andrzej SylwestrzakHistoria doktryn politycznych i prawnych - wyd. 72009
26Henryk Olszewski, Maria ZmierczakHistoria doktryn politycznych i prawnych - wyd. 21994
27Henryk Olszewski, Maria ZmierczakHistoria doktryn politycznych i prawnych - wyd. 22004
28Roman TokarczykWspółczesne kultury prawne - wyd. 52005
29Red. Jerzy KucińskiZarys prawa - wyd. 12012
30Red. Jerzy KucińskiZarys prawa - wyd. 12012
31Stefan Korycki, Jerzy Kuciński, Zenon Trzciński, Jerzy ZaborowskaZarys prawa - wyd. 22002
32Praca zbiorowaWstęp do prawoznawstwa - testy - wyd. 42012
33red. Romuald SztykII kongres notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej - referaty i opracowania1999
34Praca zbiorowaStudia prawnoustrojowe - nr 412018
35Stanisław Lewandowski i inniLogika dla prawników Wyd. 1
36Edward NieznańskiLogika dla prawników rok 2003
37Zygmunt ZiembińskiLogika praktyczna
38Morawski LechWstęp do prawoznawstwa
39Stawecki Tomasz Winczorek PiotrWstęp do prawoznawstwa
40L. Leszczyński A. Korybski A. PieniążekWstęp do prawoznawstwa 2005,
41Maciej ZielińskiWykładnia prawa. Zasady, regóły, wskazówki wyd.2 2002r.
42Marcin RebesHeidegger-Lewinas spór o transcendencję prawdy
43Jan WróblewskiRozumienie prawa i jego wykładnię
44Krzysztof Czeszejko-SochackiPrace laureatów konkursu im. prof.. Jerzego Jakubowskiego 2005r.
45Stefan Jan KarolakSprawiedliwość sens prawa eseje 2005, 2007
46Kazimierz OpałekPrawo podmiotowe
47Ewa PopławskaDobro wspólne władza korupcja -Instytut spraw publicznych
48Jarosław RuszewskiKorupcja i inne zachowania nieetyczne w życiu publicznym .
49Ann Marie SabathSavoir-vivre w biznesie. Nowoczesne rady na miarę XXI wieku
50S.Korycki,J.KucińskiZarys prawa-wyd.2/2002
51Leon KurowskiMała encyklopedia prawa PWN 1959r.
52Andrzej KonopkaPrawo o adwokaturze i przepisy wykonawcze 2001
53Aneta FlisekPrawo o adwokaturze z rozporządzeniami 2 wyd.
54Lon L.FullerMoralność prawa
55Sławomira Wronkowska, Zygmunt ZiembińskiZarys teorii prawa
56Jerzy Kuciński (red.)Zarys prawa-wyd.1/2012
57A. Kacprzak, J. Krzynówek, F. Langchamps de Berier, J. Urbanik565 zagadek z prawa rzymskiego
58Bronisław Sitek, Piotr KrajewskiRzymskie prawo publiczne
59Witold Wołodkiewicz Maria ZabłockaPrawo Rzymskie - Instytucje
60Rozwadowski WładysławGai institutiones 2003
61A. Kacprzak i inni565 zagadek z prawa rzymskiego
62Witold Wołodkiewicz Jerzy KrzynówekŁacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich 2001
63Witold WołodkiewiczCzy prawo rzymskie przestało istnieć? 2003
64Władysław BojarskiPrawo Rzymskie 1994
65Rominkiewicz Jarosław, Edward Szymoszek Ireneusz ZeberPrawo Rzymskie, Teksty źródłowe do ćwiczeń 1998
66Tomasz Palmiarski Robert Pabis Jarosław ReszczyńskiPrawo Rzymskie - repetytorium 1999
67Kolończyk KazimierzPrawo Rzymskie PWN 1994, 1997
68Agnieszka Kacprzak Jerzy KrzynówekPrawo rzymskie – pytania, kazusy, tablice 2002, 2008, 2011
69Wiesław LitewskiRzymskie prawo prywatne 1999
70Marek Kuryłowicz Adam WilyńskiRzymskie prawo prywatne 1999
71Witold WołodkiewiczObligationes ex variis causerum figuris - Studia nad źródłami zobowiązań w rzymskim prawie klasycznym 1968
72Władysław RozwadowskiPrawo rzymskie zarys wykładu
73W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de BerierPrawo rzymskie u podstaw prawa prywatnego
74Michał SzczanieckiPowszechna historia Państwa i prawa wyd 9
75Michał SzczanieckiPowszechna historia Państwa i prawa Tom I i II (państwo feud. Burżuazyjne)
76Michał SzczanieckiPowszechna historia Państwa i prawa Tom I i II (państwo feudalne)
77Konrad Naylor100-sto postaci które miały największy wpływ na dzieje Polski ranking
78Michael Hart100-sto postaci które miały największy wpływ na dzieje ludzkości
79Jan BaszkiewiczPowszechna historia ustroju państwow.
80H. J. Ptak M. KucsherPowszechna historia państwa i prawa wybór tekstów źródłowych
81prof. Dr S. ZawadzkiRaport o stanie prawa
82Instytut Nauk PrawaPrawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce
83Teresa Rewieńska-HylowaTeoria państwa i prawa wybór tekstów
84Michał SczanieckiWybór żródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej
85Bałkruszajtys Grażyna, Pasznowska Marzena, Rajewski Karol, Kolarzowski JerzyWybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych
86M. Czepelak i inniHistoria prawa sadowego-repetytorium 2000r
87Kat. Sójka-ZielińskaHistoria Prawa 1998 wyd 6
88Izdebski HubertHistoria myśli politycznej i prawnej Wyd. 2
89Juliusz Bardach Bogusław Leśniodorski,PietrzakHistoria ustroju i prawa polskiego (1998),2005
90A. Ajnenkiel i inniHistoria Ustroju Polski (1764-1939)
91Instytut Państwa i Prawa 1956 - 1981
92M. J. ZabłoccyUstawa XII tablic tekst tłumaczenie objaśnienia
93M. J. ZabłoccyUstawa XII tablic rekonstrukcje doby renesansu
94Iwo JaworskiZarys powszechnej historii państwa i prawa
95Józef KukułkaFrancja a Polska po traktacie wersalskim 1919-1922
96Jolanta Jabłońska - BancaWprowadzenie do prawa 2004
97Roman TokarczykKomporastyka prawnicza (2000)
98Wojciech WitkowskiW kręgu hisrorii i współczesności polskiego prawa.
99Andrzej Abramski, Andrzej HurasSądy kapturowe (1572-1764) Studium z dziejów sądownictwa i prawa sądowego podczas bezkrólewi w Rzeczypospolitej szlacheckiej
100A. Korobowicz, W. WitkowskiHistoria ustroju i prawa polskiego (1772-1918)
101Jerzy J. WiatrPolski interes narodowy: refleksje o historii i współczesności.
102Wielu autorówPolska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa. 50 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
103Zofia ZielińskaOstatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej
104Tomasz SchrammWygrać Polskę (1914-1918)
105Jerzy WyrozumskiHistoria Polski do 1505 r.
106Józef Andrzej GierowskiHistoria Polski 1505-1764
107Józef Andrzej GierowskiHistoria Polski 1764-1864
108Józef BuszkoHistoria Polski 1864-1948
109Dariusz MakiłłaHistoria prawa w Polsce
110Longin Pastusiak (red.)Perspektywy nowego ładu światowego
111Bogusław BanaszakPorównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych 2004, wyd.2
112Jan BarczPrzewodnik po traktacie konstytucyjnym 2005
113wyd. Lublin 1992Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Wybór źródeł
114Roman GraczykKonstytucje dla Polski
115Valery Giscard d' Estaing,Guliano Amato Konstytucje dla Europy
116wyd. Warszawa 1992Konstytucja – projekt wyd. Sejmowe (1992)
117wyd. Toruń 1988 r. Konstytucja Stanów Zjednoczonych
118Wiesław SkrzydłyPrawo konstytucyjne 1996
119Leszek Leszczyński Peter HaberleKonstytucja i gospodarka
120A. DumałaMechanizmy Decyzyjne w demokracji konstytucyjnej
121Halina Zięba - ZałuckaAkcesja do Unii Europejskiej, a Konstytucja RP 2002
122Leszek GarlickiPolskie prawo konstytucyjne
123Ewa ŁętowskaPo co ludziom Konstytucja
124Jan Barcz Rafał TrzaskalskiPrzyszły traktat konstytucyjny
125Jerzy PietrzakPrace Komisji Konstytucyjnej zeszyt Nr 2 (1990)
126Włodzimerz KłosińskiPrawa wolności i obowiązki człowieka i obywatela w nowej polskiej Konstytucji
127Wacław SzyszkowskiPodstawy prawa konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej
128Janusz TrzcińskiPojęcie konstytucyjnego organu państwa socjalistycznego
129Projekt Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy 2003
130W. Skrzydło R. Majak i inniPolskie prawo konstytucyjne (1998)
131Tryb. Konstytucyjny. Adam Jankiewicz i inniStudia i materiały. Zeszyt 1 Sądownictwo konstytucyjne
132Leszek GarlickiStudia Konstytucyjne tom 5. Regulacja w nowej Konstytucji
133Janusz MordwiłkoWybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego
134Janusz MordwiłkoWybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego
135Jan WawrzyniakZarys polskiego ustroju konstytucyjnego
136Jan WawrzyniakKożmiński Academy.Referaty delegacji polskiej.
137Andrzej PułłoZagadnienie współczesnego prawa konstytucyjnego (1993)
138Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego
139red. Leszek GołębiewskiWokół współczesności, Konstytucja Europejska a wartości
140Janusz MordwiłkoWokół współczesności, Konstytucja Europejska a wartości
141zakamyczeKonstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
142Ewa PopławskaKonstytucja dla rozszerzającej się Europy
143Mirosław WyrzykowskiKonstytucyjne podstawy systemu prawa
144Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki
145Jerzy KaraszKonstytucja PRL (1976 r.)
146Marian KallasKonstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
147Konstytucja
148Tadeusz KołodziejczykKonstytucja w Polsce 1791 - 1990
149Krystian Complan Mariusz JabłońskiKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w formie testu
150Piotr WinczorekKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
151Lech FalandyszKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997/1998)
152Lech FalandyszKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997/1998)
153Lech FalandyszKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997/1998)
154Lech FalandyszKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997/1998)
155Paweł SarneckiPrawo konsytucyjne RP wyd 5 2004
156Wiesław SkrzydłoPolskie prawo konstytucyjne 2005
157Leszek GarlickiKonstytucja Estonii
158Leszek GarlickiKonstytucja Albanii
159Leszek GarlickiKonstytucja Łotwa
160dariusz DudekKonstytucja RP
161Leszek GarlickiKonstytucja Francji z 4 października 1958
162Leszek GarlickiKonstytucja Szwecji
163Leszek GarlickiKonstytucja Rosji
164Leszek GarlickiKonstytucja Szwajcarii
165Leszek GarlickiKonstytucja Republiki Czeskiej
166Leszek GarlickiKonstytucja królestwa Norwegii
167Książka i wiedzaKonstytucja Państwa i społ. Pol.
168Dorota TrapkowskaKonstytucja Trybunału Konst.
169Jerzy OniszczukOrzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986-1996
170Grażyna KołaczyńskaOrzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 1988rok
171J.A.PorowskiOrzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
172Alfons KlafkowskiOrzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
173Feliks Siemieński, Wiesław Skrzydło, Jan ZiembińskiKonstytucja PRL
174Leszek GarlickiStudia Konstytucyjne tom 5. Regulacja w nowej Konstytucji
175Irena PielakKonstytucjonalizm we wspólczesnym świecie
176Franciszek M. KędzierskiBiuletyn Trybunału Konstytucyjnego Nr 2 –3/2000
177dr Andrzej WojciechowskiPrzygotowanie krajów stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z Rynkiem Wewnętrznym Unii Europejskiej
178Franciszek M. KędzierskiBiuletyn Trybunału Konstytucyjnego Nr 1 (2000 r.)
179Marcin Czapnik, Paulina Hans, Olga HorwathPrawo konstytucyjne- kazusy
180Stanisław GebethnerKonstytucja Socjalistycznej Republiki Rumuni
181Stanisław SaganPrawo konstytucyjne RP
182Sarnecki PawełUstroje konstytucyjne Państw Współczesnych wyd II/2005
183 Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego
184Jerzy. J. WiatrKonstytucja i rządy prawa.
185Wiesław SkrzydłoUstrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r.
186Marek Chmaj, Wiesław SkrzydłoSystem wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
187Joachim Osiński (red. Nauk.)Prezydent w państwach współczesnych
188wyd. IurisKonstytucja Unii Europejskie. Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy
189Andrzej Szmyt (red.)Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć
190Bogdan BladowskiMetodyka pracy sedziego w sprawach cywilnych
191tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria JędrzejewskaKomentarz do kodeksu postępowania cywilnego - część pierwsz - postępowanie rozpoznawcze - tom 1
192Mieczysław H. KamińskiKsięgi wieczyste i hipoteczne - praktyczny poradnik z wzorami wniosków
193Stanisław Dmowski, Stanisław RudnickiKomentarz do kodeksu cywilnego - księga pierwsz - część ogólna
194Stanisław RudnickiKomentarz do kodeksu cywilnego = księga druga - własność i inne prawa rzeczowe -wyd. 2
195Praca zbiorowaKomentarz do kodeksu cywilnego - księga trzecia - zobowiązania - tom 2 - wyd. 2
196Elżbieta Skowrońska-BocianKomentarz do kodeksu cywilnego - ksiega czwarta - spadki - wyd. 2
197Stanisław Rudnicki, Paweł SuskiPrawo cywilne - pozakodeksowe
198Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria JędrzejewskaKomentarz do kodeksu postępowania cywilnego - część pierwsza - postępowanie rozpoznawcze - tom 1 - wyd. 4
199Beata Jeżyńska, Aleksander OleszkoPrawo rolne i żywnościowe - zarys wykładu
200Stanisław Dmowski, Stanisław RudnickiKomentarz do kodeksu cywilnego - ksiega pierwsza - część ogólna - wyd. 5
201Remigiusz Bierzanek, Janusz SymonidesPrawo międzynarodowe publiczne - wyd. 8
202Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria JędzrejewskaKomentarz do kodeksu postępowanie cywilnego - część pierwsz - postępowanie rozpoznawcze -tom 1 - wyd. 5
203tadeusz Ereciński, Jacek GudowskiKomentarz do kodeksu postępowania cywilnego - część pierwsza - postępowanie rozpoznawcze - tom 2 - wyd. 5
204Tadeusz Ereciński, Jacek GudowskiKomentarz do kodeksu postępowania cywilnego - część pierwsza - postępowanie rozpoznawcze - tom 2 - wyd. 5
205Zdzisław ŚwiebodaKomentarz do kodeksu postępowania cywilnego - część druga - postepowanie zabezpieczające i egzekucyjne - wyd. 3
206Zdzisław ŚwiebodaKomentarz do kodeksu postępowania cywilnego - część druga - postepowanie zabezpieczające i egzekucyjne - wyd. 3
207Witold BroniewiczPostepowanie cywilne w zarysie - wyd. 8
208Maksymilian PazdanPrawo prywatne międzynarodowe - wyd. 10
209Bolesław KurzepaPrawo budowlane - komentarz do ustawy i orzecznictwo
210Wojciech RadeckiUstawa o lasach - komentarz - wyd. 3
211Tadeusz SzymanekUmowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej
212Edmund WengerekPostepowanie zabezpieczające i egzekucyjne - komentarz do części II i III k.p.c. - wyd. 4
213Tadeusz SzymanekSwoboda działalności gospodarczej
214Małgorzata ManowskaWybrane zagadnienia z zakresu procedury cywilnej - skrypta dla aplikantów radcowskich
215Praca zbiorowaKodeks cywilny zbiór przepisów - rok 2011 - wyd. 2
216Barbara Bajor, Dariusz Czajka, Magdalena Siewkowska, Tadeusz SzymanekPrawo prywatne międzynarodowe
217Barbara Bajor, Dariusz Czajka, Magdalena Siekowska, Tadeusz SzymanekPrawo prywatne międzynarodowe - komentarz
218Gerard Bieniek, Stanisław Rudnicki, Mirosław GdeszNieruchomości - problematyka prawna - wyd. 7
219Praca zbiorowaPrawo cywilne - zbiór przepisów - rok 2015
220J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. WeitzPostępowanie cywilne - wyd. 8
221Waldemar GontarskiPlagiat - zarys teorii i wybór orzecznictwa
222Feliks ZedlerZarys prawa upadłościowego
223Katarzyna Bogan-KurlataPrawo prywatne międzynarodowe - wyd. 5
224Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-LipskaZobowiązania - część szczegółowa - wyd. 13
225Joanna Misztal-KoneckaPostępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych
226Elżbieta Skowrońska-BocianPrawo spadkowe - wyd. 13
227Edward GniewekPrawo rzeczowe - wyd. 13
228Zbigniew Radwański, Adam OlejniczakZobowiązania - część ogólna - wyd. 14
229Kinga Flaga-GieruszyńskaPostępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych
230A. Brzozowski, W. J. Kocot, W. OpalskiPrawo rzeczowe - zarys wykładu
231Agnieszka Kawałko, Hanna WitczakPrawo cywilne - część ogólna - wyd. 7
232Zbigniew Radwański, Adam OlejniczakPrawo cywilne - część ogólna - wyd. 16
233A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, T. FilipowiczMeritum - Inwestycje budowlane
234Praca zbiorowaPrawo cywilne - zbiór przepisów - aktualny na dzień 11.10.2021
235
236Tadeusz Ereciński Jan Ciszewski Komentarz do Kodeksu Postępowania Cywilnego. cz. III. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego; Komentarz do Kodeksu Postępowania Cywilnego cz. I postęp. rozpozn. Tom 2; Komentarz do Kodeksu Postępowania Cywilnego cz. I Post. rozp. tom 1 2004
237red nacz. Zbigniew MaciągKodeks cywilny. Stan prawny na 4 maja - 2005
238Marcin NowakKodeks postępowania cywilnego
239Maria JędrzejewskaKodeks Postępowania Cywilnego 1998 r. 2000r.
240mgr. Sabina ChorążkowaKodeks Cywilny z przepisami wykonawczymi. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Prawo Międzynarodowe (1986)
241Gerard Bieniek, Helena Ciepła, Stanisław Dmowski, Jacek GudowskiKomentarz do kodeksu cywilnego księga III zobowiązania tom I i II
242Barbara PorzeckaKC, KPC,KRO 2004
243Kinga FlagaKazusy z Postępowania Cywilnego z rozwiązaniami
244Jerzy PisulińskiKazusy z Prawa Cywilnego z rozwiązaniami
245Alexander VolterPrawo Cywilne zarys części ogólnej 1963 r.
246Władysław SiedleckiPostępowanie cywilne.Cz.szczegółowa.
247Władysław SiedleckiPostępowanie Cywilne zarys wykładu 2001
248Andrzej ZielińskiPostępowanie Cywilne kompendium wyd.5,6,9,10, 12
249Andrzej Zieliński, Marcjusz SzczepańskiPostepowanie cywilne 2000 wyd 2
250Małgorzata ManowskaPostępowanie cywilne.Kazusy wyd.1 aplikacje
251Adam Szpunar, B. PorzeckaKodeks Cywilny i inne teksty prawne. Wprowadzenie Adama Szpunara 2000 , 2001, 2004
252Eulalia ChorzępaKodeks Cywilny
253Kazimierz PiaseckiKodeks Postępowania Cywilnego (BECK) - Komentarz
254mgr Sabina ChorążkowaKodeks Postępowania Cywilnego
255Kazimierz PiaseckiKodeks postępowania cywilnego tom I Komentarz
256Stanisław Dmowski Stanisław RudnickiKomentarz do Kodeksu Cywilnego (Księgi) 2003
257Gerard BieniekKodeks Cywilny Kodeks Postępowania Cywilnego Prawo Prywatne Międzynarodowe A-4 2003
258Gerard BieniekKodeks Cywilny Kodeks Postępowania Cywilnego Prawo Prywatne Międzynarodowe A-5 2003
259Gerard Bieniek, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Stanisław RudnickiKomentarz do Kodeksu Cywilnego Księga II własność i inne prawa rzeczowe. Księga IV Spadki. Księga III Zobowiązania
260mgr Artur DratwaKodeks Cywilny – stan prawny 10.XII.1990 r.
261Barbara Porzecka Maciej NałęczKodeks Postępowania Cywilnego (13 wyd.), 34 wyd./2011 r.
262prof. Witold Broniewicz, prof.Andrzej MarciniakKodeks Postępowania Cywilnego (1996)
263Kinga Flaga GieruszyńskaKodeks Cywilny komentarz tom I
264Jerzy PisulińskiKazusy z Prawa Cywilnego z rozwiązaniami
265Alexander OleszkoKodeks Cywilny ze skorowidzem wyd. 5 2002
266Zenon Marmaj, Agencja Rozwoju RegionalnegoKoszty w sprawach cywilnych 1993
267Gerard Bieniek, Helena Ciepła, Stanisław Dmowski, Jacek GudowskiKomentarz do kodeksu cywilnego księga III zobowiązania tom I i II
268Ewa Ferenc - SzydełkoNowelizacja Kodeksu Cywilnego
269Andrzej Zieliński, Marcjusz SzczepańskiPostępowanie cywilne 200 wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami
270Bajm JastrzębskiWybrane zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego
271Andrzej SzelmochowZarys teorii prawa cywilnego
272Kazimierz KorzanPostępowanie nieprocesowe
273Marcin NowakKodeks postępowania cywilnego
274Henryk DoleckiPostępowanie cywilne zarys wykładu 2005
275Henryk Mądrzak Dariusz KrupaPostępowanie cywilne 2 wyd.
276Jerzy CiszewskiPrawo cywilne w Kazusach
277Słomiński AdamPrawo cywilne w praktyce 1927cz. I i II
278Stanisław Rudnicki Paweł SuskiPrawo cywilne pozakodeksowe
279Edward GniewekPodstawy prawa cywilnego i handlowego
280Ewa ŁętowskaPodstawy prawa cywilnego (1993)
281Witold BroniewiczPostępowanie cywilne w zarysie wyd 7 i 8
282Krzysztof KołakowskiŚrodki odwoławcze po nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego z 2000 r.
283Cezary KosikowskiKodeks cywilny- stan prawny na 1.01.2006 z uwzględnieniem zmian wchodzących w zycie 20.lutego 2006
284Krzysztof PietrzykowskiKodeks cywilny -komentarz tom II
285Seweryn SzerPrawo cywilne cz. ogól.
286Marcin UliaszKodeks postępowania cywilnego komentarz po nowel.2005/2008r.
287Mieczysław SawczukCzterdzieśi lat kodeksu cywilnego
288Anna KozakiewiczKodeks cywilny z komentarzem stan prawny na 8.01.2007
289Redakcja Andrzej JakubeckiKodeks postępowania cywilnego- praktyczny komentarz
290Piotr RylskiKodeks postępowania cywilnego ze schematami wyd.1
291Zbigniew ResichPoznanie prawdy w procesie cywilnym
292Wojciech J. KatnerPrawo cywilne i handlowe w zarysie
293Agencja Wydawnicza MZKodeks cywilny stan prawny na 05.02.2005
294Elwira Marszłkowska-KrześPostępowanie cywilne 2008 r.
295Jerzy Jodłowski, Z. Resich, J. LapierrePostępowanie cywilne wyd.2/2005
296Jerzy Ciszewski, Anna Stępień-SporekPrawo cywilne - zobowiązania i spadki prawo w pytaniach i odpowiedziach
297R.Baranek,Ł.ZamojskiKodeks cywilny ze schematami wyd.1
298red. Małgorzata BucznaKodeks cywilny; Kodeks rodzinny i opiekuńczy; Ustawa o księgach wieczystych i hipotece; Kodeks postępowania cywilnego; Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; Prawo prywatne i międzynarodowe
299Helena CiepłaPrawo cywilne – rzeczowe 2010, cz. Druga
300red. Aneta FlisekKC, KPC,KRO, Koszty sądowe cywilne wyd. 15 (2010)
301Małgorzata Pyrcak, Tomasz Sroka i inniObywatel w postępowaniu cywilnym. Prawa i obowiązki
302Agnieszka Rękas; Tomasz Sroka (red.)Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów; Zostałem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego
303Bogdan BladowskiMetodyka pracy sędziego cywilisty 2009 r.
304Edward Gniewek (red.)Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 4/2011
305Andrzej Zieliński (red.)Kodeks postępowania cywilnego. Wyd. 4/2011
306Rafał MorekMediacja w sprawach cywilnych
307Rafał CebulaMediacja w polskim prawie cywilnym
308Roman RudnikKodeks Postępowania Cywilnego
309Andrzej Bierć Zarys prawa prywatnego. Część ogólna.
310Jerzy Pisuliński i inniPrawo cywilne. Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych.
311Aneta Gacka-AsiewiczPostępowanie cywilne w pigułce
312Aneta Gacka-AsiewiczPrawo cywilne w pigułce
313Ewa Bagińska (red.)Leksykon prawa cywilnego – część ogólna. 100 podstawowych haseł
314Piotr Borkowski (red.)Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami. Przygotowanie do rozprawy.
315C.H. Beckkodeks cywilny oraz ustawa o kosztach sądowych i sprawach cywilnych wyd.37
316C.H. BeckKodeks Postępowania Cywilnego oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wyd. 40
317P. Borkowski, W. Kuberska, M. Leszczyńska, M. Stach, J. WawrzynkiewiczZbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami.
318A. DamasiewiczIntercyzy i umowy między konkubentami. Klauzule umowne.
319Piotr Borkowski (red.)Zbiór orzeczeń z zakresu postępowania cywilnego procesowego wraz z komentarzami.
320Małgorzata Stańczak (red.)k.cywilny, k.post. Cywilnego (ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym), k. Rodzinny i opiekuńczy, prawo prywatne międzynarodowe, koszty sądowe w sprawach cywilnych, prawo o aktach stanu cywilnego, księgi wieczyste i hipoteka, k. Spółek handlowych
321Tadeusz SmyczyńskiPrawo rodzinne i opiekuńcze 2001, 2012
322Henryk HaakPrawo rodzinne 1998
323Iwona CiepielaKodeks Cywilny, Rodzinny i Opiekuńczy Stan prawny 5.II 2005 r.
324Jan WiniarzPrawo Rodzinne wyd. 9 (1996)
325Zdzisław KrzemińskiAlimenty i ojcostwo. Komentarz do przepisów orzecznictwa
326Zygmunt MańkUstalenie ojcostwa
327Zygmunt MańkRozwód
328Teresa Dyrga, Paweł BaranowskiRozwód, separacja podział majątku
329Kazimierz PiaseckiSeparacja w prawie polskim
330Magdalena Lech-Chełmińska Wioletta PrzybyłaKodeks rodzinny i opiekuńczy praktyczny- komentarz 2001
331U.PiaseckiKodeks rodzinny i opiekuńczy
332Irena RezlerKodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.Prawo prywatne międzynarodowe 1974
333Magdalena Lech-Chełmińska Wioletta PrzybyłaKodeks rodzinny i opiekuńczy 1995
334Irena E. Kotowska, U. Sztandera, I.WóycickaAktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce
335M. Złonkiewicz, M. Turlewicz, P. KowalikKiedy człowiek zaginął.
336Joanna Sterniak-KujawaMałżeńskie umowy majątkowe
337dr Joanna NowackaKwartalnik sędziów rodzinnych nr.3(6)2007
338Aneta FlisekKodeks rodzinny i opiekuńczy
339Barbara PorzeckaKodeks rodzinny i opiekuńczy z wprowadzeniem wyd 10/2005
340Ewa Trybulska-SkoczelasPrawo rodzinne i opiekuńcze (Vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych)
341Izabela LewandowskaRozwody separacje alimenty – jak rozwiązać trudne sprawy
342Małgorzata Buczna (red.)Kodeks rodzinny i opiekuńczy
343M. Gadomska, S. Gortyńska, G. OrdonPoradnik dla pracującej matki – od ciąży do przedszkola
344Agnieszka SmolarczykZasiłki z pomocy społecznej
345Joanna KalinowskaZasiłek macierzyński. Kto ma prawo, w jakiej wysokości i co się zmieni od 2012 r.
346Grażyna OrdakUrlop macierzyński i ojcowski. Teraz i po zmianach od 2012 roku
347Jacek IgnaczewskiPrawo rodzinne i opiekuńcze. Komentarz
348Agata GójskaMediacja w sprawach rodzinnych
349Anna Wojda (red.)Orzecznictwo. Prawo rodzinne
350J. Barcz, M. Górka, A. WyrozumskaInstytucje i prawo Unii Europejskiej
351Dagmara Kornobis-RomanowskaSystem prawa Unii Europejskiej - tom 7 - Prawo rynku wewnętrznego
352Marta Kolendowska-Matejczuk, Anna Bogucka, Tomasz Dubowski, Artur Kasza, Grzegorz Matejczuk, Karolina SzwarcPrawo Materialne Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia
353Karol OlejniczakMechanizm wykorzystania ewolucji - Studium ewolucji średniookresowych - INTERREG III
354Maciej PerkowskiIntegracja europejska - wprowadzenie
355Maciej PerkowskiIntegracja europejska - wprowadzenie
356Maciej PerkowskiIntegracja europejska - wprowadzenie
357red. Celina NowakOrgany scigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej = materiały z konferencji naukowej
358Praca zbiorowa pod red. Zdzisława BrodeckiegoFinanse
359Marek Antoni NowickiEuropejski Trybunał Praw Człowieka - orzecznictwo - tom 1
360Marek Antoni NowickiEuropejski Trybunał Praw Człowieka - orzecznictwo - tom 2
361Jadwiga Berbeka, Krzysztof BerbekaAnaliza wpływu kosztów wdrożenia wymagań wybranych środowiskowych dyrektyw UE na wydatki gospodarstw domowych w Polsce
362Krystyna OlechowskaAnaliza zmian w prawie polskim w związku z przystąpieniem do UE
363Jarosław OlechowskiBilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do UE
364Anna Przyborowska Ewa Skrzydło-TefelskiejDokumenty Europejskie
365Zbigniew Czachor Cz. MojsiewiczLeksykon Unii Europejskiej 2001
366Maria Matey - TyrowiczSystem Prawa RP w procesie europeizacji
367Elżbieta Skotnicka - IllasiewiczPierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej
368red. Agnieszka BiegajNegocjacje członkowskie. Polska na drodze do Unii Europejskiej
369Adam ŁazowskiOchrona Praw Jednostek w Prawie Wspólnoty Europejskiej
370Irena RutkowskaOd Wspólnoty Europejskiej do Unii Europejskiej
371pod red.Marzeny KisielewskiejCzłonkostwo Polski w UE – na jakich zasadach?
372Marek NowickiEuropejski Trybunał Sprawiedliwości Orzeczn. I i II
373Werner WeidenfeldEuropa od A – Z. Podręcznik Integracji Europejskiej
374Cezary MikEuropejskie Prawo Wspólnotowe
375Elżbieta DyniaIntegracja Europejska. Zarys problematyki
376Maciej PerkowskiIntegracja Europejska - wprowadzenie
377Michael AhltPrawo Europejskie 2wydanie, 4 wyd.
378Witold M. GóralskiEuropa 2003
379Filip Jasiciski Katarzyna SmoterObszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej
380Elżbieta NowickaPolityka rolna Unii Europejskiej po 2013 r.
381Elżbieta NowickaReforma wspólnej polityki rolnej z 2008r (health check).
382Urz. Kom. Int. Europ.Biuletyn nabytków. Biblioteka depozytowa Wspólnoty Europejskiej
383Unia EuropaństwoPromocja krajowych towarów przemysłowych i rolno – spożywczych w świetle prawa wspólnotowego.
384Jurgen WahlWybory do Parlamentu Europejskiego VI - 2004
385Elżbieta NowickaWybory do Parlamentu Europejskiego w badaniach społecznych 2004
386dr inż.Zofia Pawłowska, mgr Małgorzata PęciłłoRaport -korzyści i koszty związane z wdrazaniem do polskiego prawa dyrektyw Wspólnoty Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
387Stefan Hambura Mariusz MuszyńskiKarta Praw Podstawowych z komentarzem
388Urząd Komitetu Integracji EuropejskiejTraktat o przystąpienie RP do UE
389Maciej PerkowskiWymiar sprawiedliwości UE. Wybrane zagadnienia
390Jan KolasaWspólnoty Europejskie – wybrane problemy prawne, cz. I i II
391prof. E. Kawecka - WyrzykowskaUdział Polski w jednolitym rynku. Korzyści i koszty dla poszczególnych grup i wybranych sektorów
392Walenty PocztaEkonomiczne skutki warunków integracji Polski z Unią Europejską dla sektora rolnego
393Grzegorz Peszko i inniEkonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej
394Pod red dr Elżbiety Skotnickiej IllasiewiczSpołeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej VI- 2002 – VI -2003 NR. 54, 65
395Ewa ChmielewskaKorzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego
396Michał GórzyńskiKonkurencyjność technologiczna małych i średnich przedsiębiorstw z trzech działów przemysłu przetwórczego – mocne i słabe strony w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej
397Krystyna Gawlikowska-Hueckel i inniWpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw
398Sabina Grabowska Radosław GrabowskiMiędzynarodowa Konferencja Naukowa Prawo Wyborcze do parlamentu w wybranych państwach euroejskich
399Katarzyna OlechowskaMakroekonomiczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej
400Monitor Integracji EuropejskiejSpotkania Rady Europejskiej 1993-2002 Nr.53
401Urz. Int. EuropWydanie specjalne z okazji 10 – lecia Urzędu ds. Integracji Europejskiej. Kalendarium Nr 39
402Unia Europejska – serwis informacyjny Miesięcznik
403Europejski Przegląd Gospodarczy
404Urz.Int.Europ.Biuletyn analiz.Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Nr.18/2008 r.
405Urząd Komitetu Integracji EuropejskiejBiuletyn nabytków Biblioteki Depozytowej Wspólnoty Europejskiej (2001/2002)
406pod red. Dr E. Skotnickiej-IllasiewiczSpołeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej VI- 2002 – VI -2003
407Urz. Inf. U. Eur.Społeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską. Monitor 54/02
408Urz. Inf. U. Eur.Agencje Unii Europejskiej. Informator
409Urz. Inf. U. Eur.Unia Europejska po Traktacie Nicejskim
410Urz. Inf. U. Eur.Niepełnosprawny- pełnosprawny obywatel Europy (24) 2002
411Urz. Inf. U. Eur.Przewodnik po źródłach informacji o dokumentach Unii Europejskiej
412Urz. Inf. U. Eur.Vademecum- źródło informacji o Unii Europejskiej
413Mon. Int. Eur.Konwent Europejski faza słuchania (Kom. Integr. Europ z 56/2002)
414Urz. Int. Eur. 2001Polityka audiowizualna. Unia europejska – Polska Nr 25
415Urz. Int. Eur. 2001Procedury podejmowania decyzji w Unii Europejskiej (2003)
416Urz. Int. Eur. 2001Bibliografia wydawnictw Urzędu komitetu Integracji Europejskiej 1992 - 2003
417Urz. Int. Eur. 2001Integracja Polski z UE. Dokumentacja i kalenadarium 1998 – 2002 Nr 60/2002
418Przemysław SaganekPodział kompetencji pomiędzy Wspólnoty Europejskie a państwa członkowskie
419pod red. Rafała HykawegoPolska w Unii Europejskiej doświadczenia pierwszego roku członkostwa
420Antoni MarszałekWprowadzenie w teorii suwerenności i integracji europejskiej. Przewodnik
421Eugeniusz PiontekPolskie prawo a prawo Unii Europejskiej 2003
422Sa Ulices Lukas KaledaPrzejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwa członkowskie. Zagadnienia przejściowe oraz międzyczasowe.
423Mattias HerdegenPrawo Europejskie 2004
424Jan Barcz i inniPrawo Unii Europejskiej 2003 Prawo materialne i polityki wyd 2
425red.nacz.Eligiusz LasotaPolska w Europie 1995
426Komisja Wsp. Eur.Prawo konkurencji we Wspólnotach Europejskich
427Andrev EvansPrawo Integracji Europejskiej cz.I
428Frank Emmert Mateusz MorawieckiPrawo Europejskie
429Koen LenoertsPodstawy prawa europejskiego
430Grażyna Witkowska - ŁadejPolska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004r
431Maciej LisPrawo Europejskie. Instytucje i istota regionalnego prawa w procesie integracji
432Jan Barcz Władysław CzaplińskiPrawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. 2002,2003,2006
433Remigiusz A. Henczel Joanna MaciejewskaPodstawowe dokumenty Rady Europy
434Remigiusz A. Henczel Joanna MaciejewskaPodstawowe dokumenty Rady Europy
435Władysław CzaplińskiPrawo Wspólnot Europejskich - orzecznictwo
436Red. Dorota ZbijowskaPrzepisy europejskie (2001 ) j. ang
437Red. Dorota ZbijowskaPrzepisy europejskie (2001 ) j. ang
438Willam MolleEkonomika Integracji Europejskiej teoria, praktyka polityka
439Nuala Male Biljana BraithwaitePrawa człowieka w Europie (biuletyn Prawny) Nr 15
440Nuala Male Biljana BraithwaitePrawa człowieka w Europie (biuletyn Prawny) Nr 16
441Nuala Male Biljana BraithwaitePrawa człowieka w Europie (biuletyn Prawny) Nr 17
442Nuala Male Biljana BraithwaitePrawa człowieka w Europie (biuletyn Prawny) Nr 18
443Nuala Male Biljana BraithwaitePrawa człowieka w Europie (biuletyn Prawn) Nr 19
444Nuala Male Biljana BraithwaitePrawa człowieka w Europie (biuletyn Prawny) Nr 20
445Nuala Male Biljana BraithwaitePrawa człowieka w Europie (biuletn Prawny) Nr 21
446Nuala Male Biljana BraithwaitePrawa człowieka w Europie (biuletyn Prawny) Nr 29
447Nuala Male Biljana BraithwaitePrawa człowieka w Europie (biuletyn Prawny) Nr 30
448Nuala Male Biljana BraithwaitePrawa człowieka w Europie (biuletyn Prawny) Nr 31
449Józef SzabłowskiSektor prywatny w szkolnictwie wyższym w Polsce w warunkach integracji z UE
450Zdzisław BrodeckiInfrastruktura 2004
451Maria Matey - TyrowiczSystem prawa RP w procesie europeizacji (2002)
452Jan Barcz Arkadiusz MichońskiTraktat Akcesyjny (wybór dokumentów) 2003
453S. Hambura M. Muszyński-          Traktat o Unii Europejskiej ustanawiający Wspólnotę Europejską traktat z Nicei karta praw podstawowych
454S. Hambura M. MuszyńskiTraktat z Nicei z komentarzem (2001)
455S. Hambura M. MuszyńskiTraktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem
456red. Marek A. CichockiNowa Europa
457P. Czechwski M.Korzycka-Iwanow S. Prutis A. StelmachowskiPolskie prawo rolne na tle ustawodaswstwa Unii Europejskiej
458S. Hambura M. MuszyńskiTraktat o UE z komentarzem (2001)
459Maciej Duszczyk i inniWybrane aspekty konkurencyności europeskiej, stan debaty 2005
460Ireneneusz KamińskiUnia Europejska – podstawowe akty prawne
461Ryszard ZiębaUnia Europejska
462Zbigniew M. Doliwa - KlepackiUnia Europejska – Polska od członkostwa stowarzyszonego do członkostwa zwyczajnego (2003)
463Adam ŁazowskiOchrona Praw Jednostek w Prawie Wspólnoty Europejskiej
464Jurgen WahlWybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.
465Robret LewandowskiEuropejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych. Komentarz 2006
466Maciej LisPrawo eropejskie. Instytucje i istota regionalnego prawa w procesie integracji w Europie cz. I międzynarodowe puliczne prawo Europy
467Jan ŁopuskiKonwencja lugańska o jurysdykcji i wykonywaniu orzecznictw sądowych w sprawach cywilnych i handlowych
468Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejRaport z realizacji zadań programu wieloletniego. Część A
469Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejRaport z realizacji zadań programu wieloletniego. część B
470Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki SpołecznejRaport z realizacji zadań programu wieloletniego. Dostowanie warunków pracy w Polsce do standardów UE część B
471Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki SpołecznejRaport z realizacji zadań programu wieloletniego. Dostowanie warunków pracy w Polsce do standardów UE część A
472Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki SpołecznejRaport z realizacji zadań programu wieloletniego. Dostowanie warunków pracy w Polsce do standardów UE część A
473Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki SpołecznejRaport z realizacji zadań programu wieloletniego. Dostowanie warunków pracy w Polsce do standardów UE część B
474Ministerstwo spraw zagranicznychRaport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczpospolitej Polski w Unii Europejskiej.
475Minist.Spr.ZagrRaport z realizacji zadań programu wieloletniego
476Aleksander WaszkiewiczWspólnoty Europejskie 1951 - 1999
477Jerzy JaskierniaStany Zjednoczone a współczesne procesy i koncepje Integracji Europejskiej
478Paweł KaczmarczykMigracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w UE
479Małgorzata Kałużyńska Marcin GancarzStandardowy model kosztowy a obciązenia administracyjne w sektorze transportu drogoweo
480Janusz Kaczuba E. Kawecka – WyrzykowskaPolska w WTO (2002)
481Ireneneusz KamińskiWymiar sprawiedliwości we Wspólnocie Europejskiej. Praktyczny Komentarz i przepisy 2004
482Tadeusz KołodziejPomoc Unii Europejskiej dla Krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Szansa dla polkich przedsiębiorstw
483Elżbieta Kolasińska Ewa Łukowicz-OniszczukAgencje Wspólnoty Europejskiej- czym są i jak działają
484Pod red. Marzeny KisielewskiejCzłonkostwo Polski w UE – na jakich zasadach?
485Barbara KozłowskaPozycja prawna w organizacji syndykalnej W Europejskiej Integracji Rolnictwa
486Dorota Ksacka-ŁędzewiczVat po 1 Maja 2004r Czyli polska w UE
487Wojciech MaruchiuVat- Harmonizacja polskiego prawa podatkowego z prawem Unii Europejskiej
488Maciej MarkiewiczGospodarstwa rolne w Unii Europejskiej koszty i korzyści
489Dariusz MilczarekPozycja i rola UE w stosunkach miedzynarodowych wybrane aspekty teoreyczne
490Ewa Wojtaszek-Mik Cezary MikUnia Europejska Wspólnota Europejska Zbiór dokumentów
491Antoni MarszałekWprowadzenie w teorii suwerenności i integracji europejskiej. Przewodnik
492Jerzy JaskierniaZgromadzenie Parlamentarne Rady Europy
493Adam ŁazowskiZamówienia publiczne w prawie Wspólnot Europejskich. Usługi
494Stanisław Czaja Aneta ZielińskaJak żyć w Unii Europejskiej?
495Red. Dr Renata Grochowska Tomasz Czyszek i inniForum - Zeszyt 1
496Zeszyty Ruchu Europejskiego
497Tadeusz SkocznyZachodnioeuropejskie ustawy antymonopolowe II
498Urząd Integracji EuropejskiejProgramy nowej orientacji Phare realizowane w Polsce Tom 1 i 2
499Rozszerzenie Unii Europejskiej. Historyczna szansa
500Red. Nacz.Prof. Dr. Hab. Konstanty A. WotaszczykPrzegląd Europejski
501S. Hambura M. MuszyńskiKarta Praw Podstawowych z komentarzem
502Urząd Komitetu Integracji EuropejskiejBibliografia wydawnictw zwartych 1986 - 2003
503Elżbieta Skotnicka - IllasiewiczPierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2005
504pod red. Rafała HykawegoPolska w Unii Europejskiej doświadczenia pierwszego roku członkostwa
505Jan BarczZmiany w dziedzinie rynku wewnętrznego i polityk sektorowych 2005
506Jan BarczDemoracja i wzmcnienie legitymacji Unii Europejskiej
507Jacek P.RosaWpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i środków finansowych Wspólnot Europejskich na rozwój Irlandii po 1 stycznia 1973 roku
508Jan BarczPoznaj Traktat Konstytucyjny - 2005
509Michael AltPrawo eropejskie wydanie II
510Jan Barcz Rafał TrzaskalskiPrzyszły Traktat Konstytucyjny 2004
511Jan BarczPrzyszły Traktat Konstytucyjny
512Jan BarczTraktat z Nicei. Zagadnienia prawne i instytucjonale 2005
513Jan Barcz, Ireneusz KolowcaPrawo Unii Europejskiej i Wybór autorów prawnych cz. I,II 2006
514Stanisław Biernat, Paweł Czechowski, marta Grabowska i inniStudia Europejskie- Centrum Uniwersytetu Warszawskiego nr3 2002
515Ewa Chmielecka Adrzej Kraśniewski Jerzy WoźniakKorzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego
516Dr Klaus-Dieter BorcharatABC prawa wspólnotowego 2003
517Zdzisław BrodeckiWolność gospodarcza 203
518Ryszard ZiębaEuropejska tożsamość Bezpieczeństwa Europejskiego.
519Zawidzka AnnaRynek wewnętrzny wspólnoty Europejskiej a interes publiczny wyd. 2. 2005rok
520Elżbieta Kawecka - WyrzykowskaZmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską w okresie realizacji stowarzyszenia w ramach układu Europejskiego 1992-2003
521Maria M. Kenig –Witkowska, Adam Łazowski Rudolf OstrhanksyPrawo instytucjonalne Unii Europejskiej
522Urząd Komitetu Integracji EuropejskiejTraktat ustanawiający konstytucję dla Europy
523Urząd Komitetu Integracji EuropejskiejTraktat ustanawiający wspólnotę Europejską . Traktat o Unii Europejskiej
524Janusz StefanowiczPolska w Europie na przełomie wieków
525red.nauk.prof.dr hab. Andrzej StępniakSwobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej
526Tadeusz SkocznyPrzedsiębiorstwa publiczne II
527Bernard SchunemennEuropejskie ściganie karne projekt alternatywny nr. 12
528Michał SeweryńskiStudia Prawno – Europejskie Tom V
529Barbara PorzeckaSpółki europejskie z wprowadzeniem 2005
530red. Elżbieta NowickaDelokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej-Perspektywa wybranych państw UE Wnioski dla Polski
531red.nauk Marcin K. NowakowskiNa progu Unii Europejskiej. Szanse dla polskich przedsiębiorców
532Nuala Male Biljana BraithwaitePrawa człowieka w europie (biuletyn prawny)
533Anna Kierzkowska, Maria A. ŁabędzkaTraktaty Rzymskie 2004
534Ireneusz Gęsior, Jan BarczPrawo Unii Europejskiej. Prawo stanowione do Unii Europejskiej oraz Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawach wolności
535Jolanta Falkenberg, Anna Gałkiewicz, Ewa Łukowicz-OniszczukGlosariusz terminologi traktatów Unii Europejskiej 2005
536Tadeusz SkocznyKontrola łączenia przedsiębiorstw II
537pod red Jana BarczaCo dalej z Traktatem Konstytucyjnym?
538 Zeszyt Ruchu Europejskiego ( Polska perspektywa zjednoczonej Europy)
539Prof.. Dr hab.. Konstanty Adam WojtaszczykWspółczesna Europa
540Urząd Komitetu Integracji EuropejskiejCentra Dokumentacji Europejskiej w Polsce
541Aleksandra SołtysińskaEuropejskie prawo zamówień publicznych - komentarz
542Grażyna Wojtkowska-ŁadejPolska w Unii Europejskiej uwarunkowania i możliwości po 2004 roku.
543J. Ryba UKIEPrzyszłość polityki spójności a przegląd budżetu UE w latach 2008-2009
544Elżbieta Skotnicka - IllasiewiczDoświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
545Agnieszka Fihel, Paweł Kaczmarczyk, Marek OkólskiRozszerzenieUnii Europejskiej a mobilność zagraniczna mieszkańców Bułgarii i Rumunii
546Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Sprawozdanie roczne 2004 przegląd działalności
547Komitet badań naukowychDostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej 2002 - 2004
548Józef M. FiszerPolska Polityka Integracyjna po przystąpieniu do UE
549Agnieszka BielskaTrzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej
550Tomasz Kołodzieja Phare w Polsce 1990-2007
551M. Pazdan. W. Popiołek, M. SzpunarEuropeizacja prawa prywatnego tom I i II
552Mieczysława ZdanowiczBezpieczni w Europie 2006
553Dorota Pietrzyk-ReevesTożsamość starego kontynentu i przyszłość projektu europejskiego
554Karol OlejniczakMechanizmy wykorzystania ewaluacji 2008 r.
555Jan BarczPrzewodnik po traktacie z Lizbony wyd.1.2008 r.
556Jan BarczTraktat z Lizbony.Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej.
557Elżbieta NowickaReforma Wspólnej Polityki Rolnej
558Karolina MaliszewskaPakiet klimatyczno-energetyczny
559Wojciech BurkiewiczPrzegląd budżetu UE
560red.Jakub Wiśniewski4 lata członkostwa Polski w UE
561Kwieciński LeszekInnowacyjny jednolity rynek - wyzwania dla wymiaru gospodarczego UE 2006
562Andrzej CeynowaGlosariusz terminów i pojęć/ang.-pol.;pol-ang.
563Jerzy Dzik, Jan Barciszewski i inniPolskie i światowe osiągnięcia nauki. Nauki biologiczne
564Eugeniusz Piontek, Katarzyna Karasiewicz (red.)Quo vadis Europo III? Międzynarodowa Konferencja Naukowa.
565Jan Barcz (oprac.)Wytyczne polityki legislacyjne i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym
566Teresa Pałaszewicz-Reindl; Teresa Szot-Gabryś (red.)Polska w Unii Europejskiej - problemy i doświadczenia procesu integracji
567Ryszard M. CzarnySzwecja w Unii Europejskiej
568Ryszard M. Czarny; Magdalena TomalaWymiar północny Unii Europejskiej. Studium rozwoju
569Ryszard M. CzarnyDylematy energetyczne państw regionu nordyckiego
570M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. PiekutowskaPartnerstwo wschodnie. Wymiary realnej integracji
571Jan BarczUstrój Unii Europejskiej t.1 i t.2
572Justyna Maliszewska- NienartowiczSystem instytucjonalny i prawny UE
573Leszek Karski; Irena Grochowska (red.)Zmiany klimatu a społeczeństwo
574Jan Miodek, Marek Maziarz i inniJak pisać o Funduszach Europejskich?
575Wyd. Szkolne PWNPrawo Unii Europejskiej. Wybór dokumentów.
576K. Szczerski, P. Binhack, M. Ferkas i inniBezpieczeństwo energetyczne państw Grupy Wyszehradzkiej. Jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie
577Jacek Barcik, Aleksandra WentkowskaPrawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem traktatu z Lizbony
578C.H. Beck; wprowadzenie Ewa SkibińskaPrawo Unii Europejskiej
579Stephan FreibergNowy Traktat o Unii Europejskiej. Istotne zagadnienia Traktatu z Lizbony oraz ich konsekwencje dla polskiego systemu prawnego
580Leszek Garlicki, Piotr Hofmański, Andrzej WróbelKonwencja o Ochronie Praw Człoweika i Podstawowych Wolności. Komentarz. Tom I., art. 1-18;
581Michał Kucharski (red.)Unia Europejska. Geografia, polityka, historia, kultura. Atlas.
582Waldemar Gontarski, Piotr Kruszyński, Genowefa GrabowskaOpinie prawne. Obowiązek notyfikowania projektów przepisów prawa Komisji Europejskiej w świetle wybranego orzecznictwa luksemburskiego
583Ewa Skibińska (wprowadzenie), Aneta Flisek (redakcja)Prawo Unii Europejskiej, seria Twoje prawo
584Artur Kuś (red.)Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie.
585Witold Zatoński (red.)Closing the health gap in European Union
586M. Kolendowska-Matejczuk, A.Bogucka, T.Dubowski, A. Kasza, G. Matejczyk, K. SzwarcPrawo materialne Unii Europejskiej
587Janusz Sawicki, Grzegorz SkowronekPrawo karne skarbowe - Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze
588Zbigniew Hołda, Joanna Hołda, Jerzy Migdał, Beata ZórawskaPrawo karne wykonawcze
589Stanisław Waltoś, Piotr HofmańskiProces karny - Zarys systemu - wyd. 15
590Lech GardockiPrawo karne - wyd. 22
591Leszek Wilk, Jarosław ZagrodnikPrawo i proces karno skarbowy
592M. Bojarski, J. Giezek, Z. SienkiewiczPrawo karne materialne. Część ogólna i szczególna - wyd. 8
593John HorganPsychologia Terroryzmu
594Praca zbiorowaPrawo karne - zbiór przepisów - aktualny na dzień 11.10.2021
595Brunon HołystKryminologia - wyd. 6
596Tadeusz HanausekKryminalistyka - zarys wykładu - wyd. 6
597Marek Andrzej UrbaniakRozpoznawanie spraw pod nieobecność oskarżonego w polskim procesie karnym
598Leszek Wilk, Jarosław ZagrodnikKodeks Karny Skarbowy - komentarz
599Krystyna GromekKomentarz do ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich - wyd. 2
600Praca zbiorowaPrawo karne -zbiór przepisów - rok 2018
601Praca zbiorowaZbiór karny plus - wyd. 10 - rok 2018
602Praca zbiorowaZbiór karny plus - wyd. 2 - rok 2015
603Praca zbiorowaZbiór karny - rok 2012 - wyd.3
604praca zbiorowaPrawo karne - zbiór przepisów - rok 2017
605Tadeusz Bojarski, praca zbiorowaKodeks karny - komentarz - wyd. 5
606Andrzej MarekKodeks karny - komentarz
607Roman GóralKodeks karny - praktyczny komentarz z orzecznictwem - wyd. 4
608K. T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. WażnyKodeks postępowania karnego - komentarz - wyd. 2
609Jan Grajewski, Edward SkrętowiczKodeks postępowania karnego z komentarzem - wyd. 3
610A. Kryże, P. Niedzielak, K. Petryna, T. E. WirzmanKodeks postepowania karnego - praktyczny komentarz z orzecznictwem
611J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. SteinbornKodekws postepowania karnego - komentarz - tom 2 - wyd. 2
612Kazimierz ŁojewskiPostępowanie karne - tom 1 - wzory pism z prawa materialnego i procesowego
613P. Hofmański, E. Sadzik, K. ZgryzekKodeks postępowania karnego - tom 1 - komentarz - wyd. 4
614P. Hofmański, E. Sadzik, K. ZgryzekKodeks postępowania karnego - tom 2 - komentarz - wyd. 4
615P. Hofmański, E. Sadzik, K. ZgryzekKodeks postępowania karnego - tom 3 - komentarz - wyd. 3
616red. Mirosław Melezinikary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie - tom 6 - system prawa karnego
617red. Mirosław MeleziniKary i inne środki reakcji prawnokarnej - tom 6 - system prawa karnego - wyd. 2
618Praca zbiorowaRocznik - Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach karnych - rok 2011
619Andrzej MarekPrawo karne - wyd. 8
620Andrzej MarekPrawo karne - wyd. 7
621Andrzej MarekPrawo karne - wyd. 7
622Andrzej MarekPrawo karne - wyd. 6
623Andrzej MarekPrawo karne - wyd. 5
624Jarosław Ruszewski, Robert SzczepankowskiKorupcja i inne zachowania nieetyczne w życiu publicznym - skrypt edukacyjny
625Karol SłowikZagrożenie życia i zdrowia ludzkiego w Polsce - Aspekty prawno-kryminologiczne i medyczne
626Aleksander RatajczakZarys wykładu prawa karnego
627Michał Gabriel-WęglowskiUstawa o świadku koronnym - komentarz - zarys instytucji w Europie
628Dariusz Kala, Maja KlubińskaKara łączna i wyrok łączny
629Wincenty GrzeszczykKasacja w sprawach karnych - komentarze, piśmiennictwo, orzecznictwo, wzory pism
630red. Emil W. PływaczewskiAktualne problemy prawa karnego i kryminologii
631Barbara Kunicka-MichalskaPrzestępstwo przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości - komentarz
632Adam TarochaCzynności operacyjno-rozpoznawcze - aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe
633Maciej SzostakSekty destrukcyjne - studium metedologiczno-kryminalistyczne
634Maria Rogacka-RzewnickaOportunizm i legalizm scigania przestępców w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego
635Zbigniew RauPrzestepczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie
636Jacek IzydorczykStosowanie tymczasowego aresztowania w polskim postępowaniu karnym
637Feliks PrusakPrawo karne skarbowe
638Jolanta Jakubowska-HaraGrzywna w prawie wykroczeń - model ustawowy i praktyczny
639Red. Andrzej J. SzwarcRozważania o prawie karnym - księga pamiątkowa prof. A. Ratajczaka
640Red. Bogusław Janiszewskinauka wobec współczesnych zagadnień prawa karnego w Polsce - księga pamiatkowa prof. Aleksandra Tobisa
641Stanisław WaltośProces karny - zarys systemu - wyd. 5
642Leon TyszkiewiczProblemy nauk penalnych
643Elżbieta JaniszewskaPrawo karne materialne II cz. szczeg. (1961)
644Rozważanie o prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji 70 - lecia urodzin prof. Alexandra Ratajczaka (1999)
645Jacek IzydorczykPraktyka stosowania tymczasowego aresztowania 2002
646Bednarzak LewińskiPraktyka stosowania tymczasowego aresztowania 2003
647Andrzej J.SzwarcAIDS i prawo karne
648Bogusław JaniszewskiNauka wobec współczesnych zagadnień prawa karnego w Polsce
649Andrzej GaberleUmorzenie postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym (1972 r.)
650J. Bafia J. BiałbrzeskiUstawa Karna Skarbowa z komentarzem
651Tadeusz CyprianWypadki drogowe w świetle prawa karnego (1963)
652Alexander RatajczakZarys wykładu prawa karnego (2002)
653Marek Jerzy UrbaniakRozpoznawanie spraw pod nieobecność oskarżonego w polskim procesie karnym
654Marcin Dietrich Barbara Namysłowska- Gabrysiak Kodeks karny 2 wydania - pytania egzaminacyjne - kazusy - tablice
655Jan Słupiński Jolanta Jolubowska - HaraStandarty praw człowieka a polskie prawo karne
656red. Katarzyna Bojarska, Joanna PaszkowskaKodeks karny. Kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy (po nowelizacji 2003 r.)
657Lech KrzyżanowskiKodeks postępowania karnego,kodeks karny ,kodeks karny wykonawczy- Akty prawne (2003)
658Barbara Porzecka, Aneta FlisekKodeks karny - aktualny stan prawny 13 wydanie 2003, wyd. 37/2012
659Tomasz GregorczykKodeks postepowania karnego - komentarz
660Roman GóralKodeks karny- praktyczny komentarz 3 wyd. 2002
661red. dr K. MichałowskaKodeks karny NRD 1969 r.
662Instytut Nauk Prawnych, dr Leszek KubickiKodeks karny Bułgarskiej Republiki Ludowej 1969
663red Roman Góral, Genowefa RejmanInformacja Prawnicza materiały szkoleniowe z zakresu prawa karnego 1995
664Kazimierz ŁojewskiPostępowanie karne-wzory pism z prawa materialnego i procesowego z dyskietką 1999
665Barbara Namysłowska-GabrysiakPostępowanie karne-Objaśnienia wzorów 2004
666Marian Filar,Stanisław Frankowski, i inniPawo karne niektórych państw Europy Zachodniej
667red. Barbara Stachurska-MarcińczakK.K, K.P.K, K.K.W 1978 r.
668Barbara PorzeckaKodeks Karny, K.P.K, K.K.W Wyd. 4. 2001
669Lech FalandyszKodeks Karny. Post. Kar. Karny Wykonawczy ZPP
670Robert Matyja, Anna OstrowskaKodeks Postępowania Karnego (1975 r.)
671red Gabryjela PniewskaKodeks Postępowania Karnego (1991 r.)
672Pigulska WiolettaDiagnostyka zakarzeń HIV a prawo karne 1998
673Marek Bojarski, Marian FilarKodeks karny. Komentarz 2004
674Janina WojciechowskaNadzwyczajne złagodzenie kary w orzecznictwie sądowym 1979 - 1981
675Mikołaj TołkanZapobieganie alkoholizmowi i przestępczości 1979
676Leszek LernellPrzestępczość gospodarcza. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne
677Aleksander TobisZasady orzekania w sprawach o warunkowe zwolnienie
678Adam FerencRewizja strony w prawie karnym 79
679Tadeusz TomaszewskiPrzesłuchanie biegłego w postępowaniu karnym
680Witold GrudzińskiPrzestępstwa umyślnego uszkodzenia ciała
681Tadeusz Nowak Stanisław StachowiakPrzestępstwa umyślnego uszkodzenia ciała
682Andrzej MarekPrawo Karne zagadnienia teorii i praktyki wyd 2;5;6;8
683Andrzej MarekPrawo Karne w pytaniach o odpowiedziach (Toruń)
684Dietrich Marcin Namysłowska BarbaraPrawo Karne – cz. ogólna (1998)
685Dietrich Marcin Namysłowska BarbaraPrawo Karne – cz. Ogólna
686Stanisław WaltośProces Karny 2001,2005, 2008,
687Romuald Kmiecik, Edward SkrętowiczProces Karny cz. Ogólna z aneksem 2004, 2006
688Kazimierz Marszał, Kazimierz Zgryzek, Stanisław StachowiakProces Karny 2005
689Wiesław DaszkiewiczPrawo Karne Procesowe. Zagadnienia ogólne tom I
690J. Bładut J. CzapskaProces karny a polityka karna 1991
691Katarzyna Papke - OlszewskaPrawo Karne - procesowe
692Lech GardockiPrawo Karne (1999/2000) wyd 6 2006 wyd 12, wyd 13/2007, wyd. 17/2011
693Alexander RatajczakPrzestępczość przeciwko życiu i zdrowiu w Wielkopolsce
694Krystyna DaszkiewiczPrzestępstwa z premedytacją 1968
695Tow. Nauk Pr. Kar.Przegląd prawa karnego
696Brunon HołystPrzestępczość na świecie 1983 r.
697Mikołaj LeonieniPoręczenie przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary (1979 r.)
698Zbigniew HołdoPrawo Karne Wykonawcze 1998
699Janusz TylmanPostępowanie przygotowawcze w procesie karnym
700Teresa GardockaPostępowanie Karne. Podręcznik praktyczny 2002
701T. Taras, E. Skrętowicz, R. KmiecikProces Karny (1975)
702A. Kryze P. NieduelanK.P.K (2001) Komentarz
703Zbigniew Doda Andrzej GabarleKontrola odwoławcza w procesie karnym
704Witold GrudzińskiPrzestępstwa umyślnego uszkodzenia ciała
705Tomasz GrzegorczykCzynności procesowe w postępowaniu karnym
706Tomasz Grzegorczyk, Janusz TylmanPolskie postępowanie karne 1998, wyd. 8/2011
707Leszek BoguniaNowa kodyfikacja prawa karnego tom X 2002
708J. SawickiAlkohol w prawie karnym
709Tomasz GrzegorczykAlkohol w prawie karnym
710Zbigniew SzczurekOszustwo w handlu na szkodę nabywcy w prawie karnym
711Władysław KubalaOchrona porządku publicznego w polskim prawie karnym
712Andrzej MurzynowskiIstota i zasady procesu karnego
713Komisja do spraw reformy prawa karnegoProjekt Kodeksu Postępowania Karnego wraz z uzasadnieniami
714Andrzej MarekPodstawy prawa i procesu karnego
715Andrzej ŚwiatłowskiPostępowanie karne. Przebieg
716Wiesław DaszkiewiczProces karny – cz. ogólna
717Komisja do spraw reformy prawa karnegoProjekt Kodeksu Postępowania Karnego
718Felix PrusakPrawo i postępowanie karne skarb.
719Andrzej Bzikiewicz Maria Jeź - LudwichowskaPrzebieg procesu karnego
720ZPP wyd. Roman GóralKodeks Karny wydanie IV 2005
721ZPP wyd. Roman GóralKodeks Karny praktyczny komentarz (1997)
722Jan GrajewskiKazusy z prawa karnego procesowego z rozwiązaniami
723Janusz WojciechowskiKodeks Karny z krótkim komentarzem praktycznym
724Roman GóralKodeks Karny – orzeczenia i piśmiennictwo 1974 r.
725Janusz WojciechowskiKodeks Karny – komentarz orzecznictwo
726Roman GóralKodeks Karny – praktyczny komentarz 2000 r.
727Roman GóralKodeks Karny – praktyczny komentarz (ZPP)
728Elżbieta WłoskiewiczKodeks Karny -stan prawny na dzień 15 marca 1991
729Barbara PorzeckaKK; KPK;
730Igor Andrejew, Witold Świda, Władysław WalterKodeks Karny z komentarzem 1973 r.
731Pawela StanisławKodeks Karny Wykonawczy Praktyczny komentarz z indeksem rzeczowym 1999
732red Barbara Stachurska-MarcińczakKodeks Karny Wykonawczy
733Robert MatyjaKodeks Karny Wykonawczy z aktem wykonawczym 1995
734Barbara PorzeckaKodeks Karny 15wyd. 2004Rok, 24 wyd. 2007 r.
735red Barbara Stachurska-MarcińczakKodeks Karny (1984)
736Kryspin Mioduski Jerzy Bafia Mieczysław SiewierskiKodeks Karny - komentarz 1987
737mgr Jerzy ModlongerKodeks Karny Wojska Polskiego
738Biuletyn PROMateriały z prawa karnego
739Larnell LechMateriały d nauki prawa karnego
740Jan GrajewskiKodeks Post. Karnego wyd. Ch. Beck
741Jan Grajewski, Piotr Rogoziński, Sławomir SteinboruKodeks Post. Karnego tom I , II
742Feliks prusakNieizolacyjne środki zapobiegawcze w procesie karnym
743red Wiesława Bukowicka-SzóstakowskaKodeks Postępowania Karnego Przepisy wprowadzające związkowe i wykonawcze
744red Ewa PilchKodeks Postępowania Karnego 1988 r.
745Kodeks Postępowania Karnego z aktami wykonawczymi Gdańsk
746Wincenty GrzeszczykKodeks Postępowania Karnego z komentarzem wyd. 3 2005 r, wyd 8 2011 r.
747Jan Grajewski Edward SkrętowiczKodeks Postępowania Karnego z komentarzem 1995 r..
748Jacek SobczakKodeks Karny Kodeks Postępowania Karnego Kodeks Karny Wykonawczy 1995 r.
749Jan GrajewskiKPK, KKW,ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich i inne teksty prawne 1999
750Lech FalandyszKodeks Karny Kodeks Postępowania karnego Kodeks Karny Wykonawczy 1997 r.
751Stanisław PawelaKodeks Karny Wykonawczy ZPP
752Andrzej MarekKodeks Karny Wykonawczy. Konwencja o ochronie praw człowieka. Przeciwdziałanie narkomanii
753Kodeks Karny 2003r. Wyd 2. Pytania egzaminacyjne, kazusy, tablice
754Ewa BieńkowskaKodeks Karny Skarbowy
755red Irena Fredrich-Michalska i inniKodeks Karny Kodeks Postępowania karnego Kodeks Karny Wykonawczy 1997 r.
756red Irena Fredrich-Michalska Kodeks Karny
757Wojciech Cieślak, dr Krzysztof JanczukowiczKodeksy Karne (1969 – 1997)
758mgr Krzysztof JanczukowiczKK; KPK; KKW;
759Jan TurekRola biegłego we współczesnym procesie
760Teresa WilkeKodeks postępoania karnego z aktami wykonawczymi
761Adam KrukowskiProblemy zapobiegania przestępczości (1982 r.)
762K.BuchałaPrzestępstwa w komunikacji drogowej 1961
763Instytut Probl. PrzestepczościProblematyka przestępczości na VII Kongresie Nar. Zj.
764Jan Grajewski, Edward SkrętowiczKodeks postępowania karnego z komentarzem
765Katarzyna SychtaKodeks postępowania karnego ze schematami wyd.1
766Sławomir JaworskiKodeks Karny Kodeks Postępowania Karnego Kodeks Karny Wykonawczy 1993 r.
767Roman GóralKodeks Karny – praktyczny komentarz (1997)
768Roman GóralKodeks Karny – praktyczny komentarz Z.P.P;
769Olga SitarzKodeks karny ze schematami wyd.1 2009 r.
770Ewa Broma, Krzysztof Bąk, Bogusław GąszczKodeks postępowania karnego 2003, 2006
771Bronisław KochUstawa karna skarbowa zestawienie porównawcze przepisów
772Rudolf RajkowskiPrawo karno - administracyjne Polski Ludowej
773Jan GrajewskiPrawo karne procesowe cz. Ogólna
774dr Kamil SipowiczDowód z DNA w postępowaniu procesowym
775Dyskusja reklamacyjna nad projektem zmian w prawie o wykroczenia
776dr Lech K.PaprzyckiZmiany w prawie nr 1,2,4 (2007)
777red. M. Buczna (2008), Roman Rudnik (2012)Prawo karne. Zbiór przepisów. KK, KPK, KKW, KW, KP w sprawach o wykr.; KKS, ust. O opłatach w sprawach karnych, ust o postep. W sprawach nieletnich – 2008, 2012
778Michał WierzbowskiRocznik .Orzecz.w spr.kar.2008 r.
779Andrzej WażnyDobrowolne poddanie się karze w polskim procesie karnym
780Szymon Goliński, Bartosz Kwiatkowski i inniObywatel w postępowaniu karnym. Prawa i obowiązki
781Anna Tenerowicz (red.)Kodeks Karny
782Marek Matus (red.)Probacja
783Izabela LewandowskaJak dochodzić swoich praw przed sądem
784Barbara Kunicka – MichalskaZarys prawa karnego HIszpanii
785dr Mirosława Melezini (red.)System prawa karnego. t. 6. Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie.
786Aneta FlisekKodeks postępowania karnego 2008 r.
787Roman GóralObrona konieczna w praktyce
788Aneta Flisek (red.)Kodeks karny wykonawczy (14. wyd./2011)
789M. Błoński, I. Izydorczyk, M. Kurowski, R. OlszewskiPrawo karne procesowe. Kazusy i ćwiczenia.
790Tomasz GrzegorczykKodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz. 5 wyd. (2008)
791Jan Grajewski (red.)Kodeks postępowania karnego. Komentarz. T. 1 i T. 2, wyd. 2 (2010)
792P. Hofmański, E. Sadzik, K. ZgryzekKodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, II (wyd. 4/2011), III (wyd. 3/2007)
793Beata Bieńkowska, Piotr Kruszyński, Cezary Kulesza, Piotr Piszczek, Szymon PawelecWykład prawa karnego procesowego
794Tadeusz Bojarski, Aneta Michalska-Warias, Joanna Piórkowska-Flieger, Maciej SzwarczykKodeks karny. Komentarz
795Ewa Bieńkowska, Lidia MazowieckaUprawnienia pokrzywdzonego przestpstwem
796Agnieszka RękosMediacja w polskim prawie karnym
797Ewa BieńkowskaMediacja w sprawach karnych
798Dariusz Kala, Andrzej Kiełtyka, Kazimierz Klugiewicz, Dariusz Kuberski, Robert Pelewicz, Andrzej Ryński, Marek SiwekZbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami. Postępowanie przygotowawcze. Czynności sądu w tym postępowaniu, środki przymusu
799Aneta Gacka-AsiewiczPrawo karne w pigułce
800Aneta Gacka-AsiewiczPostępowanie karne w pigułce
801Józef Gemra (red.)Metodyka pracy w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
802C.H. Beckkodeks karny wykonawczy wyd. 19
803C.H. BeckUstawa o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.Komentarz.
804D. Kala, D. Kuberski, R. Pelewicz, A. Pilch, A. Ryłski, M. Siwek, B. SędkarskiZbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzem
805C.H.BeckKodeks postępowania karnego z wprowadzeniem
806K.HejoszaMetodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości
807D. Kala, D. Kuberski, A. KiełtykaZbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego. Cz. Ogólna z komentarzem
808M. ŚwietlickaMetodyka pracy prokuratora w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
809A. IwanowskaPrzygotowanie skazanych do życia na wolności w tryb. Art. 164 k.k.w.
810D. Kaka, A. Kiełtyka, K. Klugiewicz, M. Sirek, A. StępkaZbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami. Postępowanie odwoławcze.
811T. Gardocka, P. HofmańskiPrawo do obrony w postępowaniu penalnym.
812Marcin MazurPenalizacja prania pieniędzy
813Maciej MałolepszyPomocniczy model wykonywania samoistnej kary grzywny
814Marek Siwek (red.)Zbiór orzeczeń z prawa karnego procesowego z komentarzem
815Kazimierz KlugiewiczZbiór orzeczeń z prawa karnego materialnego z komentarzem
816Małgorzata Stańczak (red.)k.k., k. Post. k., k.k. Wykonawczy, k.k. Skarbowy, k. Wykroczeń, k. Post. W sprawach o wykroczenia, k. Post. W sprawach nieletnich, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, opłaty w sprawach karnych.
817Mariusz Stepaniukprawo karne (materialne, procesowe) i inne. Testy, pytania
818Stanisław Waltoś, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Łukasz WoźniakProces karny. Kazusy
819Barbara Adamiak, Janusz BorkowskiPostępowanie administarcyjne i sądowoadminnistracyjne
820Jan ZimmermannPrawo administracyjne
821Jacek Jagielski, Marek WierzbowskiPrawo administracyjne
822Marek WierzbowskiPostępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne - wyd. 2
823Barbara Adamiak, Janusz BorkowskiKodeks postepowania administracyjnego - komentarz - wyd. 1996 r.
824Praca zbiorowaPostepowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w diagramach
825Maciej RogalskiZmiany w prawie telekomunikacyjnym - komentarz
826Marta Sarnowiec-CisłakKlauzula odraczająca w praktyce sądów administracyjnych
827Stanisław GebertWładze i administracja terenowa po reformie 1976r.
828Zbigniew LeońskiZarys prawa administracyjnego (2004)wyd. 1
829Jan ŁukasiewiczZarys nauki administracji (2004)
830prof. Czesław JackowiakZeszyty naukowe Wydziału Prawa i Administracji
831Jerzy StarościakZarys nauki Administracji 1966
832Roman Hauser Janusz DrocholDwuinstancyjne sądownictwo administracyjne omówienie podstawowych zasad i instytucji procesowych. Teksty aktów prawnych
833Strościak JerzyFunkcjonowanie Administracji w świetle orzecznictwa
834Janusz BorkowskiJednostka a administracja publiczna po reformie ustrojowej
835Zbigniew Cieślak, J.Jagielski, M.Wierzbowski, J.Lang, M.Szubiakowski, Prawo Aministracyjne
836Elżbieta Edward UraPrawo Administracyjne
837Antoni OkolskiWykład prawa administracyjnego tom III.1884r.
838Jan Paweł TarnoPrawo o postępowanie przed Sądami Administracyjnymi. Komentarz
839Anetta Dębicka Mariusz Dmochow Barbara KledryckaProfesjonalizm w administracji publicznej
840Wojciech Chróścielewski Jan Paweł TarnoPostępowanie administracyjne zagadnienia podstawowe
841Małgorzata Jaśkowska Marian Masternak Eugeniusz OchenowskiPostępowanie Sądowo-Administracyjne
842Marek Wierzbowski Marek Szubiakowski Postępowanie administracyjne 7 wyd. ogólne podatkowe egzekucyjne i przed sadami administracyjnymi
843Zygmunt Niewiadomski Irena LipowiczPrawo Administracyjne-cz. Materiałowa wyd. 1
844Janusz Drochal, E.Mzyk, Z.NiewiadomskiPrawo Administracyjne cz. Procesowa wyd. 1 (2002)
845Eugeniusz OchendowskiPrawo Administracyjne Ogólne, Egzekucyjne i Sądowo-administracyjne
846Eugeniusz OchendowskiPrawo Administracyjne cz. ogólna
847Janusz SługockiPrawo administracyjne materialne - wybrane zagadnienia 2005
848Tadeusz WośPostępowanie sądowoadministracyjne
849Chróścielewski Tarno, J.P TarnoPostępowanie Administracyjne (2001)
850Zbigniew JanowiczPostępowanie Administracyjne i postępowanie przed Sądem Aministracyjnym
851C.H.BECKPrawo administracyjne - zbiór przepisów Tom I,II,III
852Wiktor JaśkiewiczStosunki służbowe w administracji 1969
853Katarzyna DefecińskaSpory o właściwość organu administracji publicznej (2000)
854Vademecum – pracowników administracji publicznej
855Vademecum
856Janusz ŁętowskiAdministracja. Prawo. orzecznictwo sądowe
857B. Adamiak J. BorkowskiKPA (kom. 4 wyd. (2002) ), wyd 11/2011
858B.Adamiak,J.BorkowskiMetodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych.
859Andrzej WasilewskiKodyfikacja Prawa Administracyjnego 1988
860Joanna SadokKodeks Post. Adm.
861Joanna SadokKod. Post. Adm. Ust. o sam. Kolegiach
862Benedykt Bogomilski (1975)KPK (1975)
863Dariusz Jankowiak, Ewa GóraKodeks postępowania administracyjnego (1999)
864W.Piątek,W.SawczynaKodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd.1
865Janusz BorkowskiKodeks postępowania administracyjnego
866Adamiak Barbara i inniKodeks postępowania administracyjnego- komentarz
867J. Borkowski J. Jendroska R. Orzechowski A. ZielińskiKodeks postępowania administracyjnego- komentarz
868Roman BanaszewskiKodeks postępowania administracyjnego 2005
869Zbigniew MaciągKodeks postępowania administracyjnego z komentarzem 2005
870Piotr PrzybyszKodeks postępowania administracyjnego z komentarzem 2004
871Zdzisław KostkaKodeks postępowania administracyjnego z orzecznictwem
872Longina Gajdan - KawaAdministrowanie zasobami środowiska po reformie ustrojowej,
873Irena RezlerPostępowanie egzekucyjne w administracji.
874J.P Tarno, E.Frankiewicz, M.SieniucSądowa kontrola administracji -Podręcznik akademicki
875Chróścielewski, J.P TarnoPostępowanie administracyjne i postępowanie przed Sądami Administracyjnymi
876Włodz. KaczorowskiOpolskie studia administracyjno- prawne
877Henryk Olszewski, B. PopławskaGospodarka, Administracja, Samorząd
878H. Izdebski, M.KuleszaAdministracja publiczna. Zagadnienia ogólne
879Z.Niewiadomski, Z.CieślakPrawo administracyjne
880Andrzej KabatOrzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkiego sądów administracyjnych
881Tadeusz MaciejewskiHistoria administracji skrypty
882Płacheta EwaKodeks postępowania administracyjnego- 2006
883Agnieszka Suławko-KaretkoStatus konsula w prawie polskim
884B.Porzecka,A.DrożdżKodeks postępowania administracyjnego z wprowadz.17.wyd
885Michał RojewskiKodeks postępowania administracyjnego.Orzecznictwo.
886Renata LewickaKontr.prawotwórstwa admin.o charakterze powsz.obowiązującym
887P.Suwaj,Ag.Suł.-KaretkoPrawo administracyjne-ćwiczenia i kazusy
888Zofia Duniewska,Barbara Jaworska-Dębska i inniPrawo administracyjne pojęcia instytucje,zasady w teorii i orzecznictwie-wyd.IV zaktualizowane i uzupełnione.
889Małgorzata BucznaKPA, Ordynacja Podatkowa, Ustawa o samorządach kolegiach odwoławczych, Ust. O postępowaniu egzekucyjnym w Admin., Prawo o ustroju sądów administr., Prawo o postępoawaniu przed sądami Admin., Koszty i opłaty.
890Piotr Sitniewski,Jarosław RuszewskiJAWNOŚĆ I KOMPETENCJA monitoring realizacji zasady jawności w administracji samorządowej Województwa Podlaskiego.
891A.J.RuszewscyABC wolontariatu-poradnik 2008 r.
892Michał KuleszaBudowanie samorządu -wybór tekstów 1990-2007r.
893Paulina Pacek, Małgorzata PyrcakObywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym
894Praktyczny przewodnik po lobbingu w samorządzie województwa
895Grzegorz Makowski (red.)Lobbing w samorządzie województwa. Raport z badań i monitoringu
896Piotr Sitniewski,Jarosław RuszewskiJAWNOŚĆ I KOMPETENCJA. Raport z monitoringu realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy samorządowych szczebla wojewódzkiego w Polsce
897Jan ZimmermannPrawo administracyjne 2010
898B. Guy PetersAdministracja publiczna w systemie politycznym1999
899Aneta Walewska- BorsukKiedy urzędnik odpowie za swój błąd.
900Hubert IzdebskiSamorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności
901Monika SusałkoPostępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne.
902Eugeniusz OchendowskiPostępowanie administracyjne – ogólne i egzekucyjne. Wybór orzecznictwa
903Zbigniew LeońskiNauka administracji
904Dorota DąbekPrawo miejscowe samorządu terytorialnego
905Andrzej Piekara, Zygmunt Niewiadomski (red.)Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne
906Jolanta Itrich-Drabarek, Kamil MroczkaAdministracja rządowa XXI wieku. Szanse, wyzwania i zagrożenia t. I, II, III
907Jolanta Itrich-Drabarek, Kamil Mroczka, Łukasz ŚwietlikowskiSłużba cywilna w Polsce
908Aneta Gacka-AsiewiczPrawo i postępowanie administracyjne w pigułce
909Michał KowalskiTerminy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
910Tadeusz SzymanekInnowacyjność w przedsiębiorstwie
911Tadeusz SzymanekUmowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej
912Tadeusz SzymanekSwoboda działalności gospodarczej
913Praca zbiorowaRaport Gospodarka - Pandemia nie usprawiedliwia błędów.Polityka gospodarcza i wiarygodność ekonomiczna Polski
914Praca zbiorowaRaport Gospodarka - Pandemia nie usprawiedliwia błędów.Polityka gospodarcza i wiarygodność ekonomiczna Polski
915Praca zbiorowaRaport Gospodarka - Pandemia nie usprawiedliwia błędów.Polityka gospodarcza i wiarygodność ekonomiczna Polski
916Praca zbiorowaRaport Gospodarka - Pandemia nie usprawiedliwia błędów.Polityka gospodarcza i wiarygodność ekonomiczna Polski
917Jan OlszewskiPrawo gospodarcze. Kompendium wyd 3;4;5, 6
918 Marek GrzybowskiGlosa 2005;2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012, 2013
919T.Szymanek,D.CzajkaPrawo gospodarcze- podręcznik akademicki 2005
920Aleksander RatajczakOchrona obrotu gospodarczego
921Maria Pietrkiewicz, Tadeusz LiberaPrawo reformy gospodarczej
922Kazimierz PiaseckiPostępowanie sądowe i arbitrażowe w sprawach gospodarczych 2003
923Kazimierz PiaseckiPostępowanie sądowe i arbitrażowe w sprawach gospodarczych 2003
924Jan PakosiewiczPrawo gospodarcze i handlowe-repetytorium
925Stanisław MiklaszewskiNauka i gospodarka
926Jerzy GospodarekUmowy gospodarcze.Zagadnienia wybrane.
927Henryk PodedwornyLobbing. Instytucja gospodarki rynkowej
928Bolesław R. KucZarządzanie ryzykiem- wyzwania XXI wieku
929Teresa Szot-Gabryś (red.)Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki iorganizacji
930Teresa Pałaszewska-Reindl; Teresa Szot-Gabryś (red.)Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji
931Teresa Szot-Gabryś (red.)Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki i organizacji
932Stanisław Lis; Teresa Szot-GabryśPrzedsiębiorczość i innowacje- problemy, koncepcje, wyzwania
933Stanisław Łobejko (oprac.)Dobre praktyki innowacyjne. Podręcznik przedsiębiorcy
934Sylwester PiechowskiMediacja w sprawach gospodarczych
935Augustyna Burlita, Grażyna Maniak, Aneta ZelekPrzetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu
936Andrzej Rabczenko, Mariusz SzabłowskiModele biznesowe budowy i rozwoju firm spin off
937Teresa Mróz, Mirosław StecPrawo gospodarcze prywatne
938Iwona RamusObrót powszechny i gospodarczy. Problemy podatkowoprawne
939Hanna Gronkiewicz-Waltz, Marek Wierzbowski (red. Nauk.)Prawo dgospodarcze. Zagadnienie administracyjnoprawne
940Bandarzewski Kazimierz, Czepiel Paweł, Iwańska BarbaraKazusy
941Marian ZdybPubliczne prawo gospodarcze 1998
942Cezary KosikowskiPubliczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
943Małgorzta Stachowiak, Jarosław JerzykowskiPrawo zamówień publicznych 2004
944Arkadiusz SzyszkowskiPrawo zamówień publicznych 2006, 2011/2012
945Jan OlszewskiPrawo gospodarcze publiczne 2005, 2012
946K. Miaskowska-DAszkiewicz; R. M. PalPrawo publiczne gospodarcze. Testy-kazusy-tablice. Repetytorium
947Aneta FlisekPrawo zamówień publicznych 13 wyd. 2011, 15 wyd./2012
948Kazimierz StrzyczkowskiPrawo gospodarcze publiczne
949Michał Będkowski-Kozioł, Łukasz GołąbPrawo gospodarcze publiczne. Testy
950Zofia Snażyk, Adam SzafrańskiPubliczne prawo gospodarcze 2012, 2013
951Andrzej PowałowskiPrawo gospodarcze publiczne 2012
952Stefan Babiarz, Zbigniew Czrnik, Paweł Janda, Piotr PełczyńskiPrawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 2
953Stanisław WładykaPrawo gospodarcze i handlowe. Strategiczne umowy przedsiębiorców (2000)
954Tadeusz SzymanekSwoboda prowadzenia działalności gospodarczej
955Aleksander Bąkowski i inni, pod red Jacka GólińskiegoInnowacyjna przedsiębiorczość akademicka-światowe doświadczenia
956Krzysztof RączkaUczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstami państwowymi w Polsce
957Prof.dr inż.J.G.WissemaTechnostarterzy dlaczego i jak?
958Kazimiera DłużniewskaZagarnięcie mienia społecznego w zakładzie produkcyjnym 1974
959Wojciech Jan KatnerKomercjalizacja i prywatyzacja komentarz 2003
960Krzysztof SobczakKodeks odpowiedzialności przedsiębiorcy
961Katner Wojciech JanPrawo działalności gospodarczej-konentarz, orzecznictwo,piśmienictwo 1997
962Rafał Biskup, Małgorzata GanczarWarunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy - monografia
963Tadeusz SzymanekInnowacyjność w przedsiębiorstwie
964Zbiór przepisówKodeks pracy 2018
965Zbiór przepisówKodeks pracy 2017
966Zbiór przepisówCzas pracy 2017
967Zbiór przepisówKodeks pracy 2020 z komentarzem
968Piotr CiborskiKodeks pracy omówienie zmian
969Beata Bury, Maciej NawrockiPostępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy
970Henryk LewandowskiInstytucja próby w prawie pracy
971C. KosikowskiPrzedsiębiorstwo Państwowe i samorząd jego załogi. Komentarz. (1987)
972Andrzej KijowskiPracowniczy obowiązek gotowości do świadczenia pracy 1978
973Mieczysław KabajStrategie i programy przeciwdziałania bezrobociu
974Jan JończykLokalne kary prawa pracy 1976
975Teresa Bińczycka - MajewskaOpinie o pracownikach w świetle prawa
976Ludwik FlorekOchrona praw i interesów pracownika 1990
977Georg Ziegler, Elżbieta GawlikowskaUstrój zakładu pracy, współstanowienie o przedsiębiorstwie
978K. Fiedor, W.Karwowski i inniPrawo o związkach i zrzeszeniach zawodowych 1983
979Roman MroczkowskiInstytucja podporządkowania pracownika w/g Polskiego Kodeksu Pracy
980Przemysław Musiałkowski i inni Międzynarodowy glosariusz terminów Prawa Pracy. Polityka Społ.
981Stanisław Czajka, Zofia Jacukowicz i inniZ problematyki związków zawodowych i współuczestnictwa pracowników z zarządami (1982)
982Maria Matey - TyrowiczPrawo pracy państw obcych 1981 tom II
983E. Chorzępa, T.Gontarz i inni Prawo pracy państw obcych 1981
984Maria MateyPrawo pracy państw obcych 1989 tom III
985Teresa Liszcz Marian HasiecPrawo pracy II wydanie zmienione cz.II 1984
986Teresa Liszcz Marian HasiecPrawo pracy II wydanie zmienione cz.I
987Stefan M. GrzybowskiPrawo pracy VIII zeszyt
988Zbigniew HajnPojęcie zakładu pracy jako przedmiotu zatrudniającego
989Adam ŁopatkaPrawo do swobodnego wyrażania opinii 1993
990Maria MateyZwiązkowa kontrola rozwiązywania umów o pracę w prawie pracy (1975)
991Anna ŁuszczakWymagania psychologiczne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych 1998
992Walerian SanetraPrawo pracy cz. I
993Małgorzata Barzycka – BanaszczykPrawo pracy skrypty wyd 6; 7;10
994Jan JończykPrawo pracy 1984
995Stanisław PiwnikPrawo pracy materialne 2000rok Wzory pism z prawa materialnego
996Wiktor Jaśkiewicz Czesław JachowiakPrawo pracy w zarysie 1985
997Zbigniew SalwaPrawo pracy
998red. Włodzimierz PiotrowskiPrawo pracy a reforma gospodarcza 1989
999Tomasz M. Krzypl Zenon KrzyplPrawo Pracy dla komorników 1996
1000Andrzej ChobotPracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu a ograniczenia zasady wolności pracy 1983
1001Zbigniew SalwaJednoosobowe kierownictwo a współdziałanie z radą zakładową w sprawach pracowniczych 1995
1002Jan Jończyk Józef SzczerskiKodeks Pracy 1977
1003A.Filcek, Witold Flormański, Mieczysław PiekarskiKodeks Pracy z komentarzem 1979
1004Krzysztof SobczakKodeks Pracy Stan prawny 2003
1005Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Jacek SkoczyńskiKodeks Pracy – komentarz wyd. 6 2004r
1006Małgorzata Iżycka-Rączka,Krzysztof RączkaKodeks pracy ze schematami (teksty ustaw) – wyd.1/2009r., wyd. 3/2011
1007M. Teresa RomerKodeks Pracy. Akty wykonawcze 1996
1008Waldemar GujskiKodeks Pracy – stan prawny 01.01.2004
1009Izabela LewandowskaKodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe (1978)
1010Izabela LewandowskaKodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe (1978)
1011Maria Teresa RomerKodeks Pracy z przepisami wykonawczymi 2004r
1012Krzysztof GrajewskiKodeks Pracy (1992)
1013K. Jaśkowski E. ManiewskiKodeks Pracy – komentarz (2002)
1014Ludwik FlorekKodeks Pracy - Zwolnienia grupowe 2002 i 2004
1015Maria Teresa RomerKomentarz do kodeksu pracy
1016Barbara PorzeckaKodeks Pracy (2000)
1017Jarosław Chałas, Halina KwiatkowskaKodeks Pracy z komentarzem stan prawny na 1 stycznia 2006
1018M.T.Romer, W.Gujski, Z.SzczukaKodeks Pracy wydanie IV 2006r
1019M. T. Romer K. Jaśkowski W. Gujski,Z.SzczukaKodeks Pracy (2000)
1020M. T. Romer, K. Jaśkowski, W. Gujski, Z.SzczukaKodeks Pracy (1999)
1021M. T. Romer W. Gujski K. Jaśkowski Z. SzczukaKodeks Pracy z komentarzem (1996)
1022Jarosław SrokaKodeks Pracy po zmianach z komentarzem 2006
1023A. ŚwiątkowskiKodeks Pracy
1024Maciej Nałęcz, Barbara PorzeckaKodeks Pracy z wprowadzeniem wyd 15 2004rok
1025Andrzej ŚwiątkowskiKodeks Pracy komentarz
1026Izabela LewandowskaKodeks Pracy – przepisy wprowadzające
1027Gerard BieniekKodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe.
1028Wacław RukotKodeks Pracy i wybrane przepisy związane ze stosunkiem pracy
1029Miczysław KabajKodeks pracy w praktyce
1030Polskie towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej GórzeKodeks Pracy (1996) Przepisy wykonawcze i związkowe. Komentarz
1031Izabela LewandowskaKodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe. 1978
1032A.Filcek, Witold Flormański, Mieczysław PiekarskiKodeks Pracy (1979)
1033Tadeusz T. NowackiKodeks Pracy – ujednolicony tekst z objaśnieniem zmian 1996
1034Mieczysław KabajKodeks pracy w praktyce
1035Karol Fiedor, Ewa Kolasa, Ryszard Męclewski i inniKodeks Pracy 1975 - 1985
1036Jan JończykLokalne normy prawa pracy (1976)
1037Stanisław KolusMiędzynarodowe Stosunki Pracy 1978r
1038K.Baran i inniMateriał VII ogólnopolskiego zjazdu katedr (zakładów) Prawa Pracy 1984
1039K.Baran i inniMateriał VII ogólnopolskiego zjazdu katedr (zakładów) Prawa Pracy 1985
1040K.Baran i inniMateriał VII ogólnopolskiego zjazdu katedr (zakładów) Prawa Pracy 1986
1041Maria Matej - TyrowiczNowy ład pracy w Polsce i w Europie
1042Andrzej MalanowskiNadużycie prawa w pracowniczym stosunku pracy
1043Teresa LiszczNieważność czynności prawnych w umowynych stosunkach pracy 1977
1044Zbigniew SypniewskiNawiązanie i zmiany stosunku pracy na podstawie mianowania 1976
1045Zbigniew SypniewskiNawiązanie i zmiany stosunku pracy na podstawie mianowania 1977
1046Wacław SzubertOchrona pracy 1966
1047Zbigniew SalwaNiektóre problemy kodyfikacji prawa pracy 1971
1048Tadeusz ZielińskiNieważne rozwiązanie stosunku pracy -zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego
1049Tadeusz ZielińskiNauka – praktyce. Z problematyki Prawa Pracy i polityki socjalnej tom I 1977r
1050Tadeusz ZielińskiNauka – praktyce. Z problematyki Prawa Pracy i polityki socjalnej tom 3 1980r
1051Roman Kordec Jerzy PachoNowe prawo pracy
1052Sławomir Witold CiupaNowoczesna umowa o pracę
1053K. Fiedor, W.Karwowski i inniOdpowiedzialność pracownicza 1984
1054Karol Fiedor, Ewa Kolasa i inniPracownicza odpowiedzialność kadry kierowniczej (1985)
1055Bartłomiej Sikora,Hanna Borkowska - Dąbrowska, Anna Martuszewicz, Beata KaczmarekSerwis Prawno-Pracowniczy nr 42. Świadczenia dla byłego pracownika nr 37.Zwolnienia grupowe nr 41.Czego nie wolno pracodawcy nr 45
1056Karol fiedor, Jerzy Jakubowski, i inniOdpowiedzialność zbiorowych podmiotów prawa pracy 1987
1057Krystyna Chrupkowska, Alicja SobczyńskaAkty wykonawcze do kodeksu pracy (1996), Jak dostać pracę w zagranicznej firmie
1058red. Doc dr inż. D.Augustyńska, dr M.PośniakCzynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartość dopuszczalna
1059J.JończykDyscyplina pracy 1978
1060Krzysztof RączkaDodatek za staż pracy 1984
1061Wacław SzubertFunkcje prawa pracy. Państwo i prawo 1971
1062Zbigniew Góral Michał SewerzyńskiGrupowe formy organizacji pracy.
1063Andrzej ŚwiątkowskiPrzegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych (1988-89) 1999
1064Andrzej ŚwiątkowskiStudia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 1994
1065Andrzej ŚwiątkowskiStudia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 1996
1066Adaolf Kisza, M.Orzechowski, i inniPracownicze współzarządzanie.
1067Walery MasewiczPraca w godzinach nadliczbowych w przemyśle polskim w latach 1919 - 1970
1068Ludwik Florek Tadeusz ZielińskiPrawo pracy – wyd. 3; 5; 6; 7; 9; 13, 14
1069Teresa LiszczPrawo pracy (1995)
1070Teresa LiszczPrawo pracy (1996)
1071Teresa LiszczPrawo pracy a rodzina (1996)
1072Teresa LiszczPrawo pracy a rodzina (1995)
1073Małgorzata Barzycka - BanaszczykPrawo pracy – 6 wydanie
1074Krzysztof SobczakPułapki w prawie pracy 2003
1075Jan Jończyk Walerian SanetraProblemy stosowania prawa pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym
1076Zbigniew SalwaPrzesłanki i kierunki. Reformy prawa pracy i ubezpieczeń Społecznych
1077Ździsław KubotPozycja prawna stron w umownym stosunku pracy 1978
1078Ździsław KubotPozycja prawna stron w umownym stosunku pracy 1979
1079Herbert Szurgacz, Tadeusz ŹylińskiPoznane prawa pracy 1981
1080Antoni WalasPrawo wypowiedzenia umowy o pracę- zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego
1081Z. Salwa W. Szubert W ŚwięcickiPodstawowe problemy prawa pracy (1957)
1082Ludwik KrąkowskiPrawo pracy w praktyce przedsiębiorstwa
1083Witold Broniewicz, S.Lelental, J. UrbanowiczProblemy prawa pracy i polityki społecznej (1993)
1084red nauk. M.Gersdorf-Giaro i inniProblemy prawa pracy (księga poświęcona Zbigniewowi Salwie – 1992)
1085Krzysztof KolasińskiPodstawy prawa pracy 1979
1086Michał SeweryńskiPolskie prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy w okresie transformacji 1995
1087Zbigniew SalwaPrawo pracy i ubezpieczeń społecznych wyd. 7,4,5,8
1088A. Patulski, W.PatulskiPrawo pracy i ubezpieczeń społecznych 2004
1089Karol Fiedor, Ewa Kolasa i inniPrawo pracy wynalazczej (1988)
1090Jan JończykPrawo pracy (1992)
1091M PiekarskiPracownicza odpowiedzialność odszkodowawcza 1976
1092Jan JończykRewolucja naukowo-techniczna a prawo pracy
1093Michael HausenneRaport o pracy w świecie 1995
1094Walery Masewicz Stanisław DzwonkowskiRozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - komentarz 1967
1095Stefan BratkowskiRobotnicy-akcjonariusze
1096Zbigniew SalwaStudia i materiały. Przesłanki reformy prawa pracy cz. I (1990)
1097Walery MasewiczŚrodki dyscyplinujące pracownika (1981)
1098PANStudia i materiały. Gospodarka Polska 1990-1993
1099Helena PławuckaŚwiadczenia wyrównawcze przysłudujące w razie wypadku przy pracy 1973
1100Teresa LiszczStosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego w PRL 1986
1101Instytut pracy i spraw socjalnychStudia i materiały. Instytucje stosunku pracy w kodeksie pracy.
1102Krystyna ZbytniewskaStudia z prawa pracy (1990)
1103Sądowy wymiar sprawiedliwości
1104Andrzej MurzynowskiStudia Iuridica problemy prawa pracy 1992
1105K. W. BaranSądowy wymiar sprawiedliwości w sprawach z zakresu prawa pracy
1106Tadeusz ZielińskiStosunek prawa pracy do prawa administracyjnego 1977
1107Andrzej SwiątkowskiStudia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej
1108Włodzimierz PiotrowskiStosunek pracy (1977)
1109Jan NowackiStudia z prawa pracy (1990)
1110Jan JończykSpory ze stosunku pracy 1965
1111Ludwik FlorekStaż pracy (1980)
1112Maria Matej - Tyrowicz, Lesław Nowacki, Barbara WagnerPrawo pracy a wyzwania XXI wieku księga jubileuszowa prof. Tadeusza Zielińskiego 2002
1113Barbara WagnerTerminowe umowy o pracę 1980
1114Andrzej ŚwiątkowskiUrlopy opiekuńcze 1981
1115Mirosław GiersdorfUstanie spółdzielczego stosunku pracy 1969
1116Mirosław GiersdorfUstanie spółdzielczego stosunku pracy 1970
1117Małgorzata GiersdorfUmowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie.
1118K. Kolasiński H. SzurgaczUdział studentów w pracach badawczych
1119Franciszek Rusek Adam ZielińskiUstawa o okręgowych sądach pracy
1120 Walery MasewiczUkłady zbiorowe pracy
1121Marek RymszaUrynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku (1998)
1122Jerzy LogaUrlopy wypoczynkowe (1963)
1123Mirosław WłodarczykUmowa o pracę w celu przygotowania zawodowego (1989)
1124Henryk LewandowskiUprawnienia kierownicze w stosunku pracy 1973
1125Henryk LewandowskiUprawnienia kierownicze w stosunku pracy 1977
1126Kazimierz JaśkowskiUkłady zbiorowe pracy. ZPP 1994
1127Jerzy WratnyWybrane problemy współczesnego prawa pracy w Polsce 1989
1128Walerian SanetraWina w odpowiedzialności pracowniczej (1975)
1129Michał SeweryńskiWynagrodzenie za pracę. Pojęcie, regulacje i ustalenie (1976)
1130Zbigniew SzczukaWypadek przy pracy i co dalej
1131K. Kolasiński, A.Chobot, A.Kijowski, J.JończykIX zjazd Katedr Prawa Pracy (1990)
1132K. Kolasiński, A.Chobot, A.Kijowski, J.JończykIX zjazd Katedr Prawa Pracy (1990)
1133Teresa Bińczycka - MajewskaZmiana treści umownego stosunku pracy (1985)
1134Teresa Bińczycka - MajewskaZmiana treści umownego stosunku pracy (1981)
1135Zbigniew KrzyzanowskiZmiany w prawie pracy (1996)
1136Teresa Bińczycka - MajewskaZmiany treści umownego stosunku pracy
1137Teresa Bińczycka - MajewskaZmiany treści umownego stosunku pracy
1138Wacław SzubertZagadnienie kodyfikacji prawa pracy 1962
1139Jan RosnerZagadnienie czasu pracy 1962
1140Włodzimierz PiotrowskiZagadnienia prawne stosunków pracy w administracji państwowej
1141Jan JończykZagadnienia ochrony dóbr osobistych w prawie pracy (1963)
1142Barbara WagnerZakres swobody w pracowniczym stosunku pracy (1986)
1143Grzegorz GoździkiewiczSzczególne właściwości norm prawa pracy
1144Wacław SzubertZakres podmiotowy i przedmiotowy Kodeksu Pracy. Państwo i Prawo 1974
1145Brodecki ZdzisławZatrudnienie i ochrona socjalna 2004
1146Ludwik KrąkowskiZasady współżycia społecznego w stosunkach pracy w PRL (1970)
1147Zbigniew Salwa Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Wyd. 8
1148Wacław SzubertZarys prawa pracy (1976)
1149Andrzej ŚwiątkowskiZasady prawa pracy dla ekonomistów (1988)
1150Małgorzata Giersdorf GiaroZawarcie umowy o pracę (1985)
1151Krajowa Konferencja prawa pracyStreszczenie dyskusji oraz inne materiały 1975
1152Walerian Sanetra Hubert SzurgaczZ problematyki stosunków pracy w kombinacie górniczo – hutniczym miedzi w Lublinie (1976)
1153Stanisław Czajka, Zofia Jacukowicz i inniZ problematyki związków zawodowych i współuczestnictwa pracowników z zarządami (1982) praca zbiorowa
1154Arkadiusz NowakZ problematyki prawa pracy i polityki socjalnej. Tom IX (1992)
1155Wacław SzubertZ problematyki socjalistycznego stosunku pracy (1961)
1156Teresa Bińczycka - MajewskaOpinie o pracownikach w świetle prawa
1157Piotr PiszczekOrzecznictwo Sądu Najwyższego (prawo pracy)
1158Barbara WagnerOchrona interesów rodziny w prawie ubezpieczeń społecznych 1995
1159prof.dr hab.. Tadeusz ZielińskiStan i perspektywy rozwoju nauki prawa pracy 1995
1160prof.dr hab.. Tadeusz ZielińskiStan i perspektywy rozwoju nauki prawa pracy 1995
1161Krzysztof OstrowskiRola Związków Zawodowych w polskim systemie politycznym (1970)
1162Maria MateyZwiązkowa kontrola rozwiązywania umów o pracę w prawie pracy (1975)
1163Ewa ChmielakŹródła prawa pracy (zagadnienia hierarchii norm prawnych – 1980)
1164Włodzimierz PiotrowskiRoszczenia pracownika z tytułu bezprawnego pozbawienia go miejsca pracy 1966
1165Kom. Redak.Seminarium prawa pracy. Cz. II (1995)
1166Maciej Duszczyk i inniPolityka społeczna i zatrudnienie- zrozumieć negocjacje
1167Jan JończykSamorząd, związki, partia i dyrektor w przedsiębiorstwie (1984)
1168Corey Rosen, Karen YoungZarządzanie przedsiębiorstwem pracowniczym
1169Małgorzata Gersdorf, Krzysztof RączkaPrawo pracy w pytaniach i odpowiedziach 2006,2007
1170Mieczysław KabajElementy pełnego zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej 1972
1171Maria Matey- TyrowiczPracownicy umysłowi .Zagadnienia prawne 1967
1172Robert ReichLiczy się przedsiębiorczość zespołowa 1993
1173Jerzy WratnyPłaca rodzinna 1995
1174Walerian SanetraRyzyko osobowe zakładu pracy 1971
1175Henryk Świątkowski Antoni GatkowskiOchrona pracy robotników rolnych
1176Corey Rosen, Michael QuarreyJak spisuje się własność pracownicza 1993
1177Witold SuchowiczStudia i materiały. Przedstawicielstwa pracownicze w zakładzie pracy
1178Witold SuchowiczZwiązki zawodowe a problem współzarządzania przedsiębiorstwem w wybranych krajach kapitalistycznych 1983
1179Hubert SzurgaczWstęp do prawa pomocy społecznej (1992)
1180Uniwersytet WrocławskiInformator o działalności badawczej i dydaktycznej w dziedzinie prawa pracy w Polsce w 1979r
1181Gertruda UścińskaInstytucja Zwolnień 1989
1182Jan WojtyłaInstrumenty polityki racjonalnego zatrudnienia 1986
1183Ogólnopolskie porozumienie związków zawodowychStatut Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (1987)
1184Międzynarodowe Biuro Pracy w GenewieZatrudnienie w świecie (1995)
1185Anna KosutStatus rodzinny i jego prawo do pracy 1955
1186Witold SuchowiczEuropejskie Normy Regionalne w zakresie zbiorowego prawa pracy. Studia i materiały 1992
1187Anna ŁuczakWymagania psychologiczne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych
1188Włodzimerz KazimierczakZbiorowe prawo pracy z praktycznym komentarzem 2006
1189Walery MasewiczRozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika 1969
1190Ludwik FlorekEuropejskie prawo pracy
1191R. Majewska, B. Raczkowski, A. RosaKodeks Pracy po zmianach z komentarzem stan prawny na 1stycznia 2007(4szt.1/2007)
1192Uniwersytet Wrocławski Praca ZbiorowaZakład pracy (1977)
1193Irena DryllPartycypacja w formie konsultacji i informacji
1194Wiesław ZarychtaWypadki przy pracy w przepisach prawnych i orzecznictwie sądowym
1195Tadusz SojkaKodeks Pracy - komentarz wyd. 14/2003
1196Anita SiemaszkoABC… Dla niepełnosprawnego pracownika i pracodawcy
1197Marian LeszczyńskiZatrudnienie osób niepełnosprawnych
1198M. Gadomska, R. MajewskaKodeks pracy/2008,2009,2010/komentarz/
1199Tomasz RutkowskiPoradnik społecznego inspektora pracy
1200Magdalena MrozekPraca!Szukam .Zmieniam.Wybieram./nr.1/
1201Magdalena MrozekKodeks pracy z wprowadzeniem 27.wydanie,29 wyd, 30 wyd., 35. wydanie
1202Magdalena PolczykJak i gdzie skutecznie szukać pracy?/nr.2/
1203Luiza KulczyckaJak napisać najlepsze CV i list motywacyjny./nr.3/
1204Luiza KulczyckaJak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifik./nr.4/
1205Mateusz CiesielskiJak wynegocjować najlepsze warunki zatrudnienia?/nr.5/
1206M.Stojek-SiwińskaMam już pracę! Prawo w pracy./nr.6/
1207Piotr WojciechowskiPrawo pracy.Poradnik dla pracodawcy rok 2009
1208K.Kędziora,K.ŚmiszekDyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu
1209red.Marta FilipekKompleksowa i prognostyczna inf. o warszawskim rynku pracy
1210Skiba WojciechZatrudnienie osób niepełnosprawnych
1211Małgorzata Buczna (red., 2009)/ Roman Rudnik (2012); Kinga Puton (2015)Kodeks pracy; wynagrodzenia, urlopy i czas pracy; promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy; ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy;Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe; Państwowa inspekcja pracy; bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe; koszty sądowe i sądownictwo pracy (2009, 2012)
1212Zbigniew Szczuka, Renata SzelhausPrawo pracy cz. Pierwsza (vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz przygotowujących się do egzaminów zawodowych)
1213Marta Gadomska, Tomasz Zalewski, Mateusz RzemekCo zrobić, żeby cię nie zwolnili
1214M. Gadomska, J. Sztabińska, G. OrdakKodeks pracy z komentarzem 2011
1215M. Gadomska, G. OrdakKodeks pracy z komentarzem najnowsze przepisy cz. I, II i III (2011)
1216K. Śmiszek (red.)Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu
1217Ludwik Florek (red.)Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 6/2011
1218Aneta Gacka-AsiewiczPrawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce
1219Leszek Mitrus (red.)Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2009
1220Rafał IdzikKodeks pracy ParkPrawo 2008
1221Renata Szelhaus, Zbigniew SzczukaPrawo pracy. Skrypt dla aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie
1222Renata Szelhaus, Zbigniew SzczukaPrawo pracy, cz. I Vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych
1223Zbigniew OfiarskiPrawo Bankowe
1224Artur Nowak-FarFinanse publiczne i prawo finansowe - wyd. 3
1225P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda-Hyz, A. Gorgol, B. Kucia-GuścioraPrawo podatkowe - wyd. 5
1226Tadeusz SzymanekInnowacyjność w przedsiębiorstwie
1227Roman Seredyński, Katarzyna SzarugaKomentarz do ustawy o rachunkowości - wyd.
1228Regina ŻarejkoPlan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
1229Adam BartosiewiczPIT - komentarz - wyd. 3
1230Adam Bartosiewicz, Ryszard KubackiVAT - komentarz - wyd. 7
1231praca zbiorowaUstawa o rachunkowości - st. prawny 01.01.2008
1232Lech BednarskiAnaliza finansowa w przedsiębiorstwie
1233B. Brzeziński, W. Matuszewski, W. Morawski, A. OlesińskaPrawo finansów publicznych
1234Praca zbiorowaSystemowa reforma podatków dochodowych - materiały z konferencji
1235Wojciech M. BożekDziałalność orzecznicza Głownej Komisji Orzekającej w wprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych - analiza z lat 2010-2015
1236Andre HelinUstawa o rachunkowości - komentarz
1237Mirosława BączykaPrawo bankowe - zbiór przepisów
1238Zdzisław OsadaPrawo bankowe - praktyczny komentarz -0 ustawa o NBP
1239Zdzisław OsadaPrawo bankowe - praktyczny komentarz -0 ustawa o NBP
1240Stanisława RyżewskaBankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego
1241Grzegorz ŻmijPrawo waluty
1242Hanna LitwińczukPrawo bilansowe
1243Praca zbiorowaKomentarz do ustawy o rachunkowości wyd. IV
1244Arkadiusz KawulskiPrawo bankowe = vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych
1245Stanisława RyzewskaBankowa aaliza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego
1246Tadeusz BorkowskiVademecum bankowca ustawodastwo dewizowe
1247Mirosław BączykPrawo bankowe wyd 5 stan prawny na 2-03-2006
1248Grzegorz ŻmijPrawo waluty
1249mec. Edward KostroPrawo bankowe 9,10,11,12/2005
1250Zdzisław OsadaUmowy bankowe
1251Hanna LitwińczukPrawo bilansowe 1995
1252kolegium redakcyjnePrawo Bankowe – Kwartalnik (95, 96)
1253Bernard SmyklaPrawo bankowe komentarz 2005
1254Barbara Porzecka, Agnieszka MikosPrawo bankowe, Ustawa o NBP, Bank HipU
1255Rachunkowość bankowaRachunkowość bankowa
1256Kompendium terminów z zakresu rachunkowości( po pol.i angiel.)
1257Tomasz Czech (red.)Monitor prawa bankowego
1258Arkadiusz KawulskiPrawo bankowe (vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych)
1259Jerzy BańkaRekomendacje Rady Prawa Bankowego oraz Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich dotyczące wybranych problemów interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie konsumenckim
1260B. BajorBankowość elektroniczna studium prawne
1261Jacek MasiotaElektroniczne instrumenty płatnicze
1262Cezary Kosikowski, Eugeniusz RuśkowskiFinanse Publiczne i Prawo Finansowe. 2003
1263Z.Brodecki,C.Czarzasty,M.Dąbkowska,A.JurkowskaFinanse 2004
1264Grzegorz Domański Janusz FiszerKomentarz do ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji
1265Cezary KosikowskiPrawo finansowe w Unii Europejskiej i Polsce; Polskie prawo finanowe na tle prawa Unii Europejskiej
1266Cezary KosikowskiOdpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1267B. Brzeziński,W .Matuszewski, W.Morawski,A.OlesińskaPrawo Finansów Publicznych (2001), wyd. 6/2010
1268Iwona KarasenSprzedaż
1269Anna DobaczewskaPrawo Finansowe
1270Wojciech Misiąg, S.Tymiński, E.Suchocka-RoguskaPolski system budżetowy
1271Ada Kostrz - KosteckaProgram Naodowych Funduszy Inwestycyjnych. Vademecum
1272Mirosław StecFinanse komunalne -miesięcznik regionalnych izb obrachunkowych
1273Cezary KosikowskiPrawo finansowe w Unii Europejskiej
1274Patryk ŁukasiakZeszyty Studenckie Koła Naukowego Prawa Finansowego 2008/1
1275Marta Gadomska, Renata MajewskaSprawdź, czy twoja pensja nie jest za niska
1276Elżbieta Chojna-DuchPolskie prawo finansowe. Finanse publiczne.
1277Cezary Kosikowski; Eugeniusz RuśkowskiFinanse publiczne i prawo finansowe. 3 wyd.
1278Andrew Kerner, Eric ReinhardtWpływ polityki inwestycyjnej OFE na ład korporacyjny w Polsce
1279Jacek Bem, Michał JakubowskiPieniądze na własną firmę
1280Aneta FlisekUstawa o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające (wyd. 4/2011)
1281Bożena Kołosowska, Piotr Prewysz-Kwinto (red.)W świecie finansów i prawa finansowego
1282Halina Buk, Jarosław Szostak (red. Nauk.)Finanse publiczne, korporacyjne i prywatne w warunkach niepewności
1283Barbara PożeckaOrdynacja Podatkowa. 5 i 7 wyd.
1284Barbara Adamiak Janusz BorkowskiOrdynacja podatkowa 2004 r
1285Bogumił BrzezińskiZobowiązania podatkowe w świetle orzecznictwa sądów
1286B.Brzeziński,Wł.NykielSystemowa reforma podatków dochodowych.Konferencja.
1287Irena Czaja-HiniakPrawo Podatkowe
1288Dorota Obrębska ,Wojciech MaruchinJak obliczać VAT ?
1289Bogusław DauterKontrowersje w podatku dochodowym od osób prawnych na tle orzecznictwa NSA
1290Jan A. ProchowskiPodatek dochodowy od osób prawnych rozliczenie za 1996r.
1291Stanisław DzierzycPodatek dochodowy osób prawnych
1292Krzysztof JanczukowiczPodatki – zbiór przepisów
1293red. Nacz. Krzysztof SobczakPułapki podatkowe 2003
1294Jan A. ProchowskiVAT i akcyza – praktyczny poradnik ze wzorami (1997)
1295Aneta FlisekUstawa o podatku akcyzowym 1 wyd.
1296Anna GrabowskaEksport Import Vat
1297Izabela LewandowskaJak skorzystać z ulg. Jak się korzystnie rozliczyć
1298Stanisław Dzierzyc, J.Kozłowska, Z.Lis, E.RadziewiczZwolnienie i ulgi w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych
1299Stanisław DzierzycPodatek dochodowy od osób prawnych Komentarz (1992)
1300Gomułowicz AndrzejPostępowanie w sprawach zobowiązań podatkowych 1991
1301red. Roman PrzybyłekUstawa o rachunkowości. Specjalna edycja dla prenumeratorów (2002)
1302Andrzej Gomułowicz, Jerzy MałeckiPodatki i prawo podatkowe
1303Irena IskraŚrodki trwałe i amortyzacja w 1992 roku
1304Bogusław DauterPodatek dochodowy od osób prawnych 2004
1305Jarosław SrokaPułapki w nowych podatkach 2006
1306Izabela LewandowskaPodatki 2007 stan prawny na 1 stycznia 2007
1307Monika Pogroszewska, Mateusz Maj i inniPodatki w rodzinie
1308Henryk DzwonkowskiPrawo Podatkowe
1309Ryszard MastalskiPrawo Podatkowe
1310Tomke PiotrZasady ogólne postępowania podatkowego na tle prawnoporównawczym
1311Stella BrzeszczyńskaPodatek od spadków i darowizn
1312Andrzej Gomułowicz, Dominik MączyńskiPodatki i prawo podatkowe
1313Jan MojakPrawo papierów wartościowych
1314Jan MojakPrawo papierów wartościowych - zarys wykładu
1315Izabela HeropolitańskaWeksle w obrocie gospodarczym
1316Aleksandra Myczkowsa, Tomasz DąbrowskiKarty płatnicze. Przewodnik po świecie plastikowego pieniądza.
1317Alicja SzymanowskaAkcje - emisje, obrót, nadzór państwa
1318Stanisław JanczewskiPrawo wekslowe i czekowe
1319Tadeusz Komosa, Wiesław OpaliskiPrawo wekslowe i czekowe wyd.2
1320Kazimierz PiaseckiPrawo wekslowe i czekowe z komentarzem
1321Adam PałafijInspekcja Celna
1322Paweł KlocekKodeks Celny (1997)
1323Praca zbiorowaSłownik Języka Polskiego - A-Ć - tom 1
1324Praca zbiorowaSłownik Języka Polskiego - D-G - tom 2
1325Praca zbiorowaSłownik Języka Polskiego - H-K - tom 3
1326Praca zbiorowaSłownik Języka Polskiego - L-Nić - tom 4
1327Praca zbiorowaSłownik Języka Polskiego - Nie-Ó - tom 5
1328Praca zbiorowaSłownik Języka Polskiego - P-Pre - tom 6
1329Praca zbiorowaSłownik Języka Polskiego - Pri-R - tom 7
1330Praca zbiorowaSłownik Języka Polskiego - S-Ś - tom 8
1331Praca zbiorowaSłownik Języka Polskiego - T-Wyf - tom 9
1332Praca zbiorowaSłownik Języka Polskiego - Wyg-Ż - tom 10
1333Praca zbiorowaSłownik Języka Polskiego - Suplement - A-Ż - tom 11
1334Praca zbiorowaSłownik Poprawnej Polszczyzny
1335Ewa OżgaSłownik terminologii prawniczej - Polsko-Angielski - część 1
1336Ewa OżgaSłownik terminologii prawniczej - Polsko-Angielski - część 2
1337Elżbieta Pieńkos, Jerzy PieńkosSłownik terminologii prawniczej i ekonomicznej - francusko-polski
1338Jolanta Sikora-Penazzi, Krystyna SieroszewskaPopularny słownik polsko-francuski - wyd. 2
1339Jolanta Sikora-Penazzi, Krystyna SieroszewskaPopularny słownik francusko-polski - wyd. 2
1340Praca ZbiorowaSłownik Języka Polskiego - L-P - tom 2
1341Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 1/2021 (56)
1342Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 1/2020 (52)
1343Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 2/2020 (53)
1344Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 3/2020 (54)
1345Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 4/2018 (47)
1346Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Miedzynarodowych - nr 2-3/2019 (49/50)
1347Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 2/2018 (41)
1348praca zbiorowa -Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i PRokuratury - zeszyt 4/2020
1349praca zbiorowa -Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i PRokuratury - zeszyt 4/2020
1350praca zbiorowa -Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i PRokuratury - zeszyt 4/2020
1351praca zbiorowa -Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i PRokuratury - zeszyt 4/2020
1352praca zbiorowa -Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i PRokuratury - zeszyt 4/2020
1353praca zbiorowa -Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i PRokuratury - zeszyt 1/2020
1354praca zbiorowa -Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i PRokuratury - zeszyt 1/2020
1355praca zbiorowa -Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i PRokuratury - zeszyt 1/2020
1356praca zbiorowa -Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i PRokuratury - zeszyt 1/2020
1357praca zbiorowa -Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i PRokuratury - zeszyt 2/2020
1358praca zbiorowa -Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i PRokuratury - zeszyt 2/2020
1359praca zbiorowa -Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i PRokuratury - zeszyt 2/2020
1360praca zbiorowa -Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i PRokuratury - zeszyt 2/2020
1361Praca zbiorowaRadca Prawny - zeszyty naukowe - nr 4/2019
1362Praca zbiorowaRadca Prawny - zeszyty naukowe - nr 1/2020
1363Praca zbiorowaRadca Prawny - zeszyty naukowe - nr 2/2020
1364praca zbiorowaRadca Prawny - dwumiesięcznik - nr 187/2020
1365praca zbiorowaRadca Prawny - dwumiesięcznik - nr 188/2020
1366praca zbiorowaRadca Prawny - dwumiesięcznik - nr 192/2020
1367praca zbiorowaRadca Prawny - dwumiesięcznik - nr 193/2021
1368praca zbiorowaRadca Prawny - dwumiesięcznik - nr 194/2021
1369praca zbiorowaRadca Prawny - dwumiesięcznik - nr 195/2021
1370Praca zbiorowaRaport Gospodarka - Pandemia nie usprawiedliwia błędów.Polityka gospodarcza i wiarygodność ekonomiczna Polski
1371Praca zbiorowaRaport Gospodarka - Pandemia nie usprawiedliwia błędów.Polityka gospodarcza i wiarygodność ekonomiczna Polski
1372Praca zbiorowaRaport Gospodarka - Pandemia nie usprawiedliwia błędów.Polityka gospodarcza i wiarygodność ekonomiczna Polski
1373Praca zbiorowaRaport Gospodarka - Pandemia nie usprawiedliwia błędów.Polityka gospodarcza i wiarygodność ekonomiczna Polski
1374Praca zbiorowaUbezpieczenia społeczne - teoria i praktyka - nr 2/2016
1375Praca zbiorowaUbezpieczenia społeczne - teoria i praktyka - nr 1/2019
1376Praca zbiorowaUbezpieczenia społeczne - teoria i praktyka - nr 3/2019
1377Praca zbiorowaUbezpieczenia społeczne - teoria i praktyka - nr 3/2020
1378Praca zbiorowaUbezpieczenia społeczne - teoria i praktyka - nr 4/2020
1379Praca ZbiorowaBiała księga Rzecznika Finansowego - Warszawa, październik 2020 r
1380Praca ZbiorowaBiała księga Rzecznika Finansowego - Warszawa, październik 2020 r
1381Praca ZbiorowaMazowsze - Studium Regionu - nr 32/2020
1382Praca ZbiorowaMazowsze - Studium Regionu - nr 31/2020
1383Praca ZbiorowaMazowsze - Studium Regionu - nr 35/2020
1384Praca ZbiorowaMazowsze - Studium Regionu - edycja specjalna - 2021
1385Praca zbiorowaPolska-Europa - wyniki europejskiego sondażu społecznego - 2002-2018/19
1386Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 1/2009
1387Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 2/2009
1388Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 3-4/2009
1389Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 1/2010
1390Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 2/2010
1391Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 3/2010
1392Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 4/2010
1393Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 1/2011
1394Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 2-3/2011
1395Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 2-3/2011
1396Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 4/2011
1397Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 3/2014
1398Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 4/2014
1399Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 1/2015
1400Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 4/2015
1401Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 1/2016
1402Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 4/2016
1403Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 2/2017
1404Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 3/2017
1405Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 3/2018
1406Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 4/2018
1407Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 1/2019
1408Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 1/2012
1409Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 2-3/2012
1410Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 4/2012
1411Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 1/2013
1412Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 3/2013
1413Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 4/2013
1414Zespół redakcyjnyEuropejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych - nr 1-2/2014

W związku z aktualizacją zbiorów bibliotecznych chęć wypożyczenia pozycji na zamówienie prosimy zgłaszać z 2 dniowym wyprzedzeniem. Pełna lista pozycji zostanie opublikowana na stronie w najbliższym czasie po weryfikacji. 

Aby wypożyczyć publikację:
1. Wybierz publikację z załączonej listy
2. Wyślij na adres skrzynki: ssobczak@ewspa.edu.pl
3. Podaj swoje imię i nazwisko oraz numer albumu
4. Korzystaj ze swojej uczelnianej skrzynki pocztowej
5. Po wysłaniu maila z zamówieniem otrzymasz na adres swojej uczelnianej skrzynki pocztowej informacje o dostępie do publikacji.
Zamówione publikacje, będą dostępne na uczelni w Państwa dziekanatach.

Studenci EWSPA mają dostęp również do systemu informacji prawnej Legalis (dostęp online z każdego miejsca np. domu, uczelni, miejsca pracy). Konta w systemie zakładane są dla wszystkich studentów.