Wydawnictwo Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

Wydawnictwo EWSPA funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, powstało wraz z nią w 1997 roku.

W EWSPA wielu dydaktyków prowadziło wykłady według autorskich programów, a podręczniki dostępne na rynku nie zawsze spełniały ich wymagania; uczelnia postanowiła zatem wydawać własne. 

W wydawnictwie EWSPA jej pracownicy naukowi ogłaszali swe prace; nasi wykładowcy pisali także komentarze do kodeksów dla istniejącego wcześniej Wydawnictwa Zrzeszenia Prawników Polskich (Oddział w Warszawie ZPP współzałożyciela EWSPA).

Od maja 2004 roku wydawnictwo EWSPA wydaje uczelniany periodyk (obecnie kwartalnik) pod nazwą Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych; piszą w nim zarówno autorzy polscy, jak i zagraniczni – wśród nich studenci i absolwenci EWSPA.