Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

Wydawnictwo Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

Konto dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 
ul. Okopowa 59, piętro IV, 01-043 Warszawa

81 1160 2202 0000 0001 7240 3654
Bank Millennium