Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

Wydawnictwo Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie rozpoczęło działalność w 1998 r.

Powstało w ścisłej współpracy z Wydawnictwem Zrzeszenia Prawników Polskich i korzystało z bogatych doświadczeń tego wydawcy, aktywnego na rynku od początku lat 90. Kilka pierwszych pozycji firmowały łącznie obydwa te podmioty – jako współwydawcy. Ważną inspiracją było także intelektualne wsparcie osób związanych z Instytutem Nauk Prawnych PAN, pod którego auspicjami rodziła się Uczelnia. 

Publikacje wydawnictwa EWSPA to przede wszystkim monografie naukowe oraz publikacje najefektywniej wspomagające proces naukowo-dydaktyczny – podręczniki akademickie, a dodatkowo i inne opracowania naukowe (w tym także komentarze do ustaw) – skierowane nie tylko do studentów, ale również aplikantów, doktorantów itp.

Do dnia dzisiejszego Wydawnictwo Uczelni – wliczając uaktualniane bądź w inny sposób modyfikowane wznowienia – opublikowało około 50 monografii, przede wszystkim z zakresu: prawa, filozofii (ze szczególnym uwzględnieniem filozofii prawa), socjologii, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, historii najnowszej oraz problematyki bezpieczeństwa publicznego. 

W gronie autorów publikacji znajdują się osoby wchodzące w skład kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni oraz uznani ludzi nauki (z wielu dziedzin) i prawniczej praktyki niezwiązani z EWSPA: profesorowie, sędziowie Sądu Najwyższego, adwokaci oraz radcy prawni.