Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym

ISBN – 978-83-930277-1-2
Objętość – 627 str.
Rok wydania – 2010

Problematyka aktów jednostronnych państw należy do najbardziej skomplikowanych zagadnień związanych z nauką prawa międzynarodowego. Czy zawsze akty jednostronne dadzą się oddzielić od negocjacji? Czy zawsze muszą być dokonywane przez jedno państwo? Czy muszą wreszcie oddziaływać na sytuację prawną innych państw?
Odpowiedzi na te i im podobne pytania będzie służyła niniejsza monografia. Ma ona charakter opracowania w głównej mierze z zakresu teorii prawa międzynarodowego. Praca ta porusza cały szereg zagadnień o bardzo doniosłym praktycznym znaczeniu. Nie zmienia to jednak jej głównie teoretycznoprawnego charakteru jako całości.
W części pierwszej poddamy analizie samo rozumienie aktów jednostronnych. Zajmiemy się pojęciem „akt jednostronny” (rozdz. 1), sposobem jego definiowania (rozdz. 2), typami aktów wskazywanymi przez doktrynę (rozdz. 3) i podstawami ważności (rozdz. 4). W drugiej części zajmiemy się poszukiwaniem aktów jednostronnych w obszarach prawa międzynarodowego, które prima facie uznaliśmy za obiecujące. Będą to: prawo dyplomatyczne, reguły związane z jednostkami, reguły związane z terytorium i reguły związane z konfliktami zbrojnymi. Nieco nietypowo w pierwszej kolejności zbadamy czynności z zakresu prawa traktatów. Jak bowiem w żadnej innej dziedzinie, ujawniają się tu liczne paradoksy związane z samym pojęciem jednostronności.
Dwie pozostałe części pracy będą powiązane z aktami klasycznymi, tj. przyrzeczeniem, zrzeczeniem, uznaniem i protestem. Nie ulega wątpliwości, że przyrzeczenie zasługuje na szczególne potraktowanie w tej pracy. Dlatego poświęcimy mu jej trzecią część.
Pozostałe akty, tj. protest, uznanie i zrzeczenie, staną się przedmiotem czwartej części.

68,00