Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

CHINY – ewolucja polityki bezpieczeństwa

ISBN – 978-83-935488-0-4
Objętość – 231 str.
Rok wydania – 2013

(…) Chiny są państwem o najstarszej w świecie liczącej około pięć tysięcy lat cywilizacji. Są obecnie najludniejszym i trzecim co do powierzchni krajem świata, mającym najliczniejszą armię oraz są czwartym państwem pod względem produktu krajowego brutto i zajmują czołową pozycję w produkcji niektórych dóbr, takich jak stal, węgiel, zboże, nawozy czy telewizory. Na przełomie XX i XXI wieku, a zwłaszcza po uzyskaniu członkostwa w Światowej Organizacji Handlu ( WTO ) Chiny stały się nie jednym z wielu, ale jednym z głównych graczy na scenie politycznej i gospodarczej świata, który przybrał kurs na globalizację. Wszystko wskazuje na to, że w XXI wieku kraj ten w konkurencji gospodarek rynkowych wygra wyścig nie tylko z Unią Europejską ale i z USA. Są to prognozy potwierdzone min. przez Bank Światowy lecz niestety przez wiele państw Zachodu ignorowane bądź w najlepszym przypadku przyjmowane z niedowierzaniem(…)

35,00