Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

Dylematy Demokracji

ISBN 978-83-65581-28-0
ISBN 978-83-65581-29-7 e-book
Rok wydania – 2021

Książka ta stanowi swoistą kontynuację moich wieloletnich badań i publikacji poświęconych demokracji w Polsce i w otaczającym ją świecie. Niemal dwadzieścia lat temu ukazała się praca zbiorowa, w której zaprezentowaliśmy dorobek Zakładu Socjologii Polityki Uniwersytetu Warszawskiego – zespołu, którym kierowałem do przejścia na emeryturę w 2001 roku (Wiatr, Raciborski, Bartkowski, Frątczak-Rudnicka, Kilias 2003). Praca ta spotkała się z zainteresowaniem – także międzynarodowym, czego przejawem była oparta na niej publikacja niemiecka (Raciborski i Wiatr 2005). Myślą przewodnią obu tych publikacji było przekonanie, że odbudowanie demokracji w Polsce po 1989 roku okazało się narodowym sukcesem. Dostrzegaliśmy wady i słabości polskiej demokracji, ale podkreślaliśmy, że „zasady proceduralne demokracji są w Polsce dzisiejszej przestrzegane. W ciągu czternastu lat żadna z podstaw ładu konstytucyjnego nie została nigdy złamana, wybory odbywają się zgodnie z wola wyborców i bez jakiejkolwiek próby jej zlekceważenia. Obywatele czują się wolni od politycznych represji. Swobodnie funkcjonują niezależne środki przekazu. Polska zaliczana jest przez kompetentne instytucje międzynarodowe (np. amerykański Freedom House) do skonsolidowanych demokracji”

45,00