Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 1/2016

Pierwszy tegoroczny numer naszego kwartalnika przynosi między innymi materiały z dwóch, odbytych w zeszłym roku, konferencji naukowych: na temat jednomandatowych okręgów wyborczych oraz na temat bezpieczeństwa w Europie. Z zadowoleniem ponownie publikujemy prace studentów i absolwentów EWSPA. W roku 2016 uczelnia planuje następne konferencje naukowe, z których materiały ukażą się w naszym piśmie.
Czytelnikom i Autorom życzymy udanego i szczęśliwego Nowego Roku.

30,00