Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 1/2021

Obecny numer naszego pisma ukazuje się w szczególnie trudnym dla uczelni momencie, gdyż 18 marca zmarł Profesor Dariusz Czajka – współzałożyciel i rektor EWSPiA. Otwieramy ten numer publikacją przemówienia, które na Jego pogrzebie wygłosił rektor honorowy profesor Jerzy Wiatr. Następny, podwójny numer poświęcimy w całości osobie i dorobkowi Rektora Czajki.
Cztery teksty obecnego są zaś wspomnieniem zmarłego pod koniec ubiegłego roku Profesora Andrzeja Biercia.
W pozostałej części numeru publikujemy między innymi prace seminaryjne dwojga studentów uczelni. Jest naszą intencją, by przez drukowanie najlepszych prac studenckich przyczyniać się do ulepszania procesu dydaktycznego i stwarzać zachętę dla jego uczestników.
Zgodnie z wieloletnią strategią redakcyjną wśród autorów artykułów oraz recenzji występują zarówno pracownicy EWSPiA, jak i autorzy z innych instytucji naukowych.

30,00