Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 3/2018

Autorzy: ,

Co zwłaszcza zwraca uwagę w jesiennym numerze kwartalnika, to rosnąca aktywność na jego łamach najlepszych absolwentów EWSPiA (również całkiem niedawnych).
Wakacje się skończyły, zaczynamy więc nader poważnie: rozważaniami o praktycznych aspektach zdolności restrukturyzacyjnej przedsiębiorcy.
Mamy w numerze i inne nośne tematy prawne – jak RODO – ale także ważną polityczną przestrogę: przed upartyjnianiem cywilnej kontroli nad wojskiem.
Z wielkim zadowoleniem odnotowujemy – zaszczytny dla naszej uczelni – fakt zrecenzowania księgi pamiątkowej poświęconej sędziemu SN Tadeuszowi Szymankowi przez wybitną uczoną, Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Małgorzatę Gersdorf.

30,00