Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 5/2021

Numerem tym zamykamy w naszym piśmie rok 2021 – wyjątkowo ciężki dla uczelni, gdyż naznaczony śmiercią jej współtwórcy i rektora, profesora Dariusza Czajki. Jest to numer dodatkowy, a jego przygotowanie wynikło ze zwiększonego napływu wartościowych materiałów.

Udaje się nam realizować zobowiązanie zaciągnięte wobec zmarłego rektora – na którego pogrzebie padły słowa, że dołożymy wszelkich starań, by stworzona przez Niego uczelnia przez wiele lat dobrze służyła Polsce, rozwojowi nauki i kształceniu młodych prawników. To najlepsza forma uczczenia Jego pamięci.

30,00