Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

Innowacyjność w przedsiębiorstwie

ISBN – 978-83-935488-8-0
Objętość – 243 str.
Rok wydania – 2013

Niniejszy poradnik, adresowany głównie do małych i średnich przedsiębiorców, ma pomóc w pełniejszym wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań chronionych przepisami prawa własności przemysłowej; przynosi on konkretne propozycje temu służące.
Należy pamiętać, że w gospodarce w coraz większym stopniu opartej na wiedzy uregulowania własności przemysłowej i intelektualnej są kluczowe w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Nowe produkty, wzory przemysłowe i znaki towarowe, oznaczenia geograficzne oraz projekty twórcze pojawiają się co chwilę na rynku jako wynik nieustającej innowacyjności i kreatywności. Małe i średnie przedsiębiorstwa bywają tu często siłą napędową, jednak owa zdolność innowacyjna nie zawsze przekłada się na handlowy sukces, gdyż wiele z nich niewystarczająco korzysta z systemu ochrony prawnej, jaką mogą zapewnić swym wynalazkom, znakom towarowym czy wzorom przemysłowym.
Odpowiednia ochrona służy powstrzymaniu potencjalnych naruszeń prawa i zamienia ideę w rzeczywistą wartość rynkową. Znajomość zasad funkcjonowania ochrony własności przemysłowej pozwala nie dopuścić konkurentów do powielania i kopiowania produktów, uniknąć niekorzystnych inwestycji badawczo-rozwojowych i marketingowych, a także skuteczniej wykreować własny wizerunek.

34,00