Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

O PEŁNEJ SKUTECZNOŚCI PRZEPISÓW PRAWA UNIJNEGO. GLOSY I KOMENTARZ DO ORZECZEŃ IZBY KARNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO Z WYBOREM ORZECZNICTWA KRAJOWEGO I LUKSEMBURSKIEGO

ISBN – 978-83-935488-6-6
Objętość – 289 str.
Rok wydania – 2014

Przekazujemy do rąk Czytelników „Glosę do postanowień Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2013 r.: sygn. I KIP 14/13 i sygn. I KIP 15/13 oraz do wyroków Sądu Najwyższego sygn. V KK 82/13 (z 3 grudnia 2013) i sygn. IV KK183/13 (z 8 stycznia 2014)” wraz z wyborem orzecznictwa krajowego i luksemburskiego.
Na zamieszczony w drugiej części opracowania wybór judykatów krajowych, poza glosowanymi orzeczeniami Izby Karnej Sądu Najwyższego, składa się judykatura Trybunału Konstytucyjnego oraz Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego, która ma związek merytoryczny z głosowanymi orzeczeniami i została szczegółowo omówiona w glosach.
Z kolei na zamieszczone orzecznictwo luksemburskie składają się:
– wybrane „Wyroki historyczne w językach państw, które przystąpiły w 2004 r”, przetłumaczone na język polski staraniem Komisji i Trybunału
Sprawiedliwości;
– inne orzecznictwo luksemburskie, wydane już po przystąpieniu Polski do
Unii Europejskiej, mające związek bezpośredni z glosowanymi orzeczeniami (chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2012 r., C-213/11, C-214/11 i C-217/11 Fortuna i inni) bądź pośredni, też szczegółowo analizowane w Glosie.
Całość opracowania została tak pomyślana, aby poza znaczeniem dla praktyki prawniczej, zarezerwowanym dla klasycznej glosy, mogła być wykorzystana jako elementarz z zakresu prawa unijnego.

200,00