Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

Prawo materialne Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia

ISBN 978-83-935488-4-2
Objętość – 350 str. str.
Rok wydania – 2012

Niniejszy podręcznik w przystępny sposób prezentuje wybraną przez autorów problematykę z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej w nowym porządku, po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.
Autorzy to nie tylko teoretycy, ale w znakomitej większości praktycy prawa. Co nadaje mu dodatkowe walory.
Jako że zawiera on treści objęte wykładem z prawa materialnego UE, stanowi dobre uzupełnienie wykładu prawa instytucjonalnego UE. Podręcznik jest skierowany do studentów prawa, administracji i stosunków międzynarodowych; może też być przydatny jako pomoc dydaktyczna na innych kierunkach studiów (np. politologii czy europeistyki), które w programach nauczania zawierają przedmiot związany z materią w nim omawianą.

47,00