Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

Socjologia polityki – wyd. 7

ISBN 978-83-65581-09-9
Objętość – 414 str.
Rok wydania – 2018

Pisząc książkę o socjologii polityki, stanąłem przed kwestią, jak odnieść podejmowaną tam problematykę do problematyki nauk politycznych w ogóle czy też nauki o polityce jako szczególnej, zintegrowanej teorii polityki. Pierwszy problem wydaje mi się łatwiejszy do rozwiązania, gdyż socjologia stosunków politycznych jest jedną z nauk politycznych i niezależna od tego, jak chcielibyśmy ujmować jej stosunek do innych nauk – mieści się ona w rodzinie dyscyplin zajmujących się badaniem polityki. Stosunek do zintegrowanej nauki o polityce jest sprawą bez porównania trudniejszą, tym bardziej że budowanie tej ostatniej – zdaniem niektórych uczonych – winno odbywać się na gruncie socjologii stosunków politycznych. Nie idąc aż tak daleko, przekonany jestem jednak o tym, że socjologia polityki ma wielkie znaczenie w budowaniu nauki o polityce, która to nauka bez solidnej podbudowy socjologicznej obejść się nie może. Musi to być, jednakże dyscyplina integrująca różne punkty widzenia, a zatem korzystająca nie tylko z socjologicznego, a także prawniczego, ekonomicznego i historycznego punktu widzenia.

50,00