Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

Upadłość konsumenta – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ISBN – 978-83-65581-13-6 – e-book
Objętość – 200 str.
Rok wydania – 2018

Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z możliwością umorzenia ich zobowiązań pozostałych po przeprowadzeniu postępowania, potocznie określane mianem „upadłości konsumenckiej”, wprowadzono do polskiego porządku prawnego ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1572). Od tamtej pory nie ulega zmianie fundamentalna racja wprowadzenia tego postępowania, uzasadniona potrzebą zapewnienia możliwości oddłużenia tym osobom fizycznym, które są zadłużone w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną spłatę długów.
Otwarcie dla takich osób możliwości skorzystania z tzw. nowego startu (ang. fresh start) niesie ze sobą wymierne korzyści społeczne oraz gospodarcze. Jak napisano w projekcie aktu nowelizacyjnego ustawodawca miał na uwadze to, że prawo upadłości konsumenckiej.

40,00