Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych (Wydanie Specjalne) nr 2-3/2021

Niniejszy, specjalny numer naszego kwartalnika został w całości poświęcony osobie i profesjonalnemu dorobkowi pomysłodawcy, profesora i rektora EWSPA, dr. Dariusza Czajki. Składają się nań wspomnienia o zmarłym oraz wybór z jego licznych prac publikowanych już wcześniej na łamach EPPiSM – z którym był związany od początku istnienia pisma.

Czytaj numer specjalny >>